BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/22

EU:n komission syksyllä 2012 aloittaman tutkinnan mukaan Gazprom rikkoo EU:n kilpailusääntöjä monissa Keski- ja Itä-Euroopan jäsenmaissa. Komission tiedonanto (statement of objections) tutkinnasta toimitettiin Gazpromille keväällä 2015 ja Gazprom toimitti oman vastineensa keväällä 2017. Viime viikolla (24.5.) komissio antoi lopullisen päätöksen asiassa. Päätös velvoittaa Gazpromin uhkasakon uhalla muuttamaan sopimuskäytäntöjään EU:n alueella. Gazpromin tulee mm. sallia kaasun myynti kolmansille osapuolille, sitoutua noudattamaan markkinahinnoittelua ja helpottaa kaasun välitystä neljään EU:n jäsenmaahan, jotka ovat putkikaasun osalta riippuvaisia Gazpromista. Asiantuntijoiden mukaan Gazprom on jo pitkälti muuttanut toimintatapansa EU:n vaatimuksia vastaaviksi, ja yhtiö onkin ilmaissut hyväksyvänsä komission päätöksen.

Gazpromin osuus EU-maiden yhteenlasketusta kaasuntuonnista oli viime vuonna 43 %. Venäjältä tuotavasta maakaasusta noin 44 % tuli Ukrainan kautta, 30 % Nord Stream -kaasuputkea pitkin ja 24 % Valko-Venäjän kautta.


Näytä viikkokatsaus 2018/21 Näytä viikkokatsaus 2018/23