BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/22

Kiinan vakuutussektorin koko (yhteenlasketut taseen kokonaisvarat) kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6,5 % vuodentakaisesta runsaaseen 17 000 mrd. juaniin (USD 2 700 mrd.). Kiinan vakuutussektorin koko on nyt lähes kahdeksan kertaa suurempi kuin kymmenen vuotta sitten. Yhtiöiden saamat vakuutusmaksut laskivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 16 % vuotta aiemmasta. Eniten laskivat henkivakuutusmaksut, joiden osuus kaikista vakuutusmaksuista on yli 60 %. Sijoitustoiminnan tuotot kasvoivat tammi-maaliskuussa yli 15 %.

Osa vakuutusyhtiöistä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti myymällä tavanomaisista vakuutustuotteista poikkeavia omaisuudenhoitotuotteita, joista sijoittajille luvataan korkea ja taattu tuotto (universal insurance). Toimintaa on laajennettu niin ulkomaille kuin vakuutussektorin ulkopuolellekin. Viimeisen vuoden aikana vakuutus- ja varjopankkisektorin sääntelyyn kohdistuneet toimenpiteet ovat kuitenkin kiristäneet vakuutusyhtiöiden tulonmuodostusta etenkin omaisuudenhoitotuotteiden osalta ja yhtiöiden kasvu on hidastunut. Osa vakuutusyhtiöistä on joutunut myymään omistuksiaan ja erityisesti listaamattomien yhtiöiden kyky maksaa sijoittajille luvattuja tuottoja on vaikeutunut. Ulkomaisten toimijoiden markkinoillepääsyä on luvattu parantaa, mikä lisää ennestään kovaa kilpailua. Myös sääntelyä ollaan kiristämässä (kts. alla).

Varoittava esimerkki vakuutussektorin ongelmista on Anbang Insurance, joka lyhyessä ajassa kasvoi voimakkaasti ja oli vielä viime vuoden alkupuolella maan kolmanneksi suurin vakuutusyhtiö. Yhtiö hallinnoi suoraan tai välillisesti lähes 60 yritystä ennen kuin ajautui talousvaikeuksiin ja viranomaisten hallintaan. Yhtiötä pääomitettiin huhtikuussa 61 mrd. juanilla (USD 10 mrd.) ja sen perustaja Wu Xiaohui tuomittiin toukokuussa talousrikoksista 18 vuodeksi vankeuteen.


Näytä viikkokatsaus 2018/21 Näytä viikkokatsaus 2018/23