BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/22

Osakeindeksituottaja MSCI ottaa 234 Manner-Kiinassa listattua A-osaketta mukaan kansainvälisiin indekseihinsä 1.6. alkaen. Päätös tehtiin viime kesänä. Mannerkiinalaisosakkeet otetaan mukaan vain 1/20-osalla niiden markkina-arvosta, mikä kertoo vielä suurista markkinoillepääsyn ja markkinaehtoisen kaupan esteistä kiinalaispörsseissä. Indeksipäivitys on kaksivaiheinen, jossa puolet kiinalaisosakkeiden painosta lisätään nyt ja loput syyskuun alussa. Syyskuun päivityksen jälkeen esimerkiksi MSCI:n kehittyvien markkinoiden EM-indeksin 31 % Kiina-painosta vain 0,8 prosenttiyksikköä tulee Manner-Kiinan A-osakkeista. Maailman pörssikehitystä seuraavassa indeksissä (MSCI ACWI) A-osakkeiden paino tulee olemaan noin 0,1 %.

Manner-Kiinan osakemarkkinat ovat maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen, mutta kansainväliset osakeindeksit ovat tähän asti ottaneet Kiina-painonsa Hongkongissa ja muualla Manner-Kiinan ulkopuolella noteeratuista osakkeista. Näihin osakkeisiin keskittyy suurin osa kiinalaisosakkeiden ulkomaisesta omistuksesta. Kiinan markkinat poikkeavat länsimarkkinoista mm. institutionaalisten sijoittajien vähyyden takia. Lisäksi valtio kontrolloi ja puuttuu osakemarkkinoiden kaupankäyntiin. MSCI varoittikin Kiinan markkinoihin liittyvistä riskeistä kuten markkinoiden rakenteesta johtuvasta volatiliteetistä ja puutteista yritysten hallintotavassa liittyen erityisesti yhteiskunnallisiin ja ympäristökysymyksiin.

A-osakkeiden mukaanotto kansainvälisiin indekseihin on ennen kaikkea symbolinen ele, jolla Kiinan toivotaan jatkavan markkinoiden avaamista ja markkinaperusteisia reformeja. Useimmat tarkkailijat odottavatkin, ettei indeksipäivitys välittömästi lisää merkittävästi ulkomaisia rahavirtoja. Hongkongin pörssin yhteistyöohjelman välityksellä Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä ulkomainen osakeomistus on tällä hetkellä yhteensä noin 73 mrd. dollaria. Kaiken kaikkiaan ulkomainen omistus Kiinan osakemarkkinoilla on noin 190 mrd. dollaria, eli 2 % pörssien yhteenlasketusta markkina-arvosta.

Kiina on päivittämässä sääntöjä koskien ns. osaketalletustodistusten kaupankäyntiä Manner-Kiinassa, mikä antaisi suurille ulkomaille listautuneille kiinalaisyhtiöille mahdollisuuden laskea näitä todistuksia liikkeelle myös kotimaan markkinoilla. Osaketalletustodistusten liikkeellelaskun salliminen mahdollistaa myös Shanghain ja Lontoon pörssien välille suunnitellun yhteystyöohjelman. Keskuspankin pääjohtaja Yi sanoi huhtikuussa, että kaupankäynti yhteistyöohjelmassa voisi alkaa jo kuluvan vuoden aikana.


Näytä viikkokatsaus 2018/21 Näytä viikkokatsaus 2018/23