BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/22

Konsolidoituun budjettiin (federaation budjetti, alue- ja paikallisbudjetit sekä valtion sosiaalirahastot) kertyi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuloja yli kymmenesosa enemmän kuin vuotta aiemmin. Tulojen nousutahti oli lähes yhtä nopea kuin viime vuonna.

Budjetin öljytulot lisääntyivät yli viidesosan vuodentakaisesta eli viime vuoden vauhdilla. Öljytulot koostuvat viidestä pääerästä eli raakaöljyn ja maakaasun tuotantoveroista sekä öljyn, öljytuotteiden ja kaasun vientitulleista. Tulot öljyn ja öljytuotteiden vientitulleista ja myös raakaöljyn tuotantoverosta määräytyvät mm. vientihinnoista, jotka ovat tänä vuonna olleet tuntuvasti korkeammalla kuin viime vuonna. Öljytulojen osuus konsolidoidun budjetin kokonaistuloista nousi ensimmäisellä neljänneksellä lähes neljäsosaan. Tällä tasolla osuus on ollut viimeksi vuonna 2015.

Konsolidoidun budjetin muiden tulojen vuosikasvu jatkui ensimmäisellä neljänneksellä lähes 8 prosentin tahtia, vaikka tulot valmisteveroista vähenivät paljon tupakkateollisuuden tuotannon pudottua jyrkästi viime vuonna. Tärkeimmät tuloerät eli tulot yritysten sosiaaliveroista, arvonlisäveroista, yritysten voittoveroista sekä työtuloverosta lisääntyivät kukin suunnilleen 15 % vuotta aiemmasta. Tämä viittaa siihen, että verojenkeruu on edelleen parantunut, sillä näissä verolajeissa ei ole tapahtunut verojen korotuksia. Lisäksi tuloja arvonlisäveroista on kasvattanut tuonnin varsin nopeana jatkunut elpyminen.

Konsolidoidun budjetin menot kasvoivat ensimmäisellä neljänneksellä edelleen hitaasti, vain 3 % vuodentakaisesta. Menot terveydenhoitoon ja koulutukseen sekä yleiset hallintomenot lisääntyivät huomattavan nopeasti. Menot puolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen ja järjestykseen sekä talouden eri sektoreille kasvoivat melko hitaasti.

Venäjän konsolidoidun budjetin suurimmat tuloerät 2008−2018

Lähde: Finanssiministeriö.

Budjetin alijäämä supistui viimeisen 12 kuukauden osalta alle prosenttiin BKT:stä. Käytössä olevan uuden federaatiobudjetin säännön mukaan budjetin ns. ylimääräiset öljytulot säästetään ja säästetyt varat siirretään valtion vararahastoon (Kansallinen hyvinvointirahasto) seuraavan vuoden syksyyn mennessä. Ylimääräisiä öljytuloja kertyy, kun toteutunut öljynhinta on korkeampi kuin säännön sisältämä matala laskennallinen öljynhinta. Tänä vuonna budjettiin on viime vuoden tapaan kertynyt ylimääräisiä öljytuloja runsaasti. Vararahastossa on likvidejä varoja summa, joka on runsaat 2 % BKT:stä, mutta viime vuoden ylimääräiset öljytulot odottavat vielä siirtoa vararahastoon. Kaikkiaan federaatiolla oli maaliskuun lopussa varoja keskuspankissa yli 6 % BKT:stä.


Näytä viikkokatsaus 2018/21 Näytä viikkokatsaus 2018/23