BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/15

Boao Forumissa Kiinassa tiistaina (10.4.) pitämässään puheessa presidentti Xi Jinping lupasi odotetusti, että maa jatkaa avautumista. Kiina katsoo sen ja muiden maiden hyötyneen Kiinan vuosikymmeniä jatkuneesta avautumisesta ja avautumisen jatkuminen on tärkeää myös tulevaisuudessa. Vaikka Xi ei suoraan maininnut Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasuhteiden viimeaikaista kärjistymistä, puhe viestitti siitä, että Kiina on vastaamassa presidentti Trumpin esittämiin huoliin.

Puheessaan Xi lupasi Kiinan toteuttavan tämän vuoden aikana marraskuussa ilmoitetut rahoitusmarkkinoiden avaamistoimet, jotka pitävät sisällään ulkomaista omistusta koskevien rajoitusten poistamisen pankki- ja rahoitusalan yrityksiltä. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnan vapauttamista nopeutetaan. Teollisuuden puolella Kiina helpottaa auto-, lentokoneteollisuutta ja laivanrakennusta koskevia ulkomaista omistusosuutta koskevia rajoituksia "niin nopeasti kuin mahdollista". Näillä aloilla ulkomaiset yritykset on toistaiseksi pakotettu yhteisyritysten perustamiseen kiinalaisyritysten kanssa ehtona sille, että yritykset pääsevät Kiinan markkinoille. Kiina aikoo myös alentaa joidenkin tuontitavaroiden tulleja. Näihin tavaroihin lukeutuvat erityisesti autot, joiden tuontitullit ovat tällä hetkellä 25 %.

Kiinaan tehtäviä ulkomaisia investointeja on tarkoitus helpottaa tarkentamalla listaa (negative list), joka määrittelee toimialat, joilla ulkomaisia investointeja rajoitetaan ja joille vaaditaan erityislupa. Muita investointeja kohdeltaisiin kuten kotimaisia investointeja eikä etukäteislupaa vaadittaisi.

Yhdysvaltojen näkyvästi esille nostamiin tekijänoikeusrikkomuksiin Kiina tarttuu avaamalla uudelleen valtion tekijänoikeustoimiston ja koventamalla tekijänoikeusrikkomuksista annettavia rangaistuksia. Kiina pyrkii myös nopeuttamaan liittymistä WTO:n julkisten hankintojen sopimukseen, mihin se sitoutui vuonna 2001 liittyessään WTO:hon.

Useimmat presidentti Xin esittämät reformit ovat olleet esillä jo aikaisemmin, mutta toimeenpanovaiheeseen asti ei ole päästy. Yhdysvallat ilmoitti olevansa tyytyväinen Xin linjauksiin, mutta vaatii näyttöjä toimeenpanosta. EU:n kauppakamari Kiinassa on samoilla linjoilla ja perää yksityiskohtaisempaa tietoa linjausten merkityksen arvioimiseksi. Tiedot siitä, käyvätkö Kiina ja Yhdysvallat jo neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi, ovat ristiriitaiset.


Näytä viikkokatsaus 2018/14 Näytä viikkokatsaus 2018/16