BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/15

Venäjä tuotti viime vuonna maakaasua 690 mrd. m3 (sis. liitännäiskaasun) ja tuotanto kasvoi 8 % supistuttuaan kolme vuotta. Kaasun tuotannon kehitys määräytyy pitkälti kysynnän mukaan rajallisten varastointimahdollisuuksien vuoksi. Viime vuonna kysyntää tuki sekä kotimaisen talouden elpyminen että viennin reipas kasvu. Venäjän talousministeriö odottaa kaasun tuotannon supistuvan tänä vuonna hieman ja kasvavan 1–2 % vuodessa 2019–2020.

Venäjä on maailman toiseksi suurin maakaasun tuottaja Yhdysvaltojen jälkeen vajaan viidenneksen osuudella globaalista tuotannosta. Valtaosa eli noin 90 % Venäjän kaasusta tuotetaan edelleen Jamalin Nenetsien autonomisessa piirikunnassa ja siellä sijaitsee myös suuri osa Venäjän kaasuvarannoista. Nesteytettyä kaasua eli LNG:tä tuotetaan Sahalinilla sekä Jamalin niemimaalla ja sen yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 15 milj. tonnia (20 mrd. m3), mikä vastaa 5 % globaalista LNG-tuotannosta.

Venäjän maakaasun tuotannosta noin kolmannes menee vientiin ja maakaasu on yksi Venäjän keskeisimmistä vientituotteista, vaikka ei läheskään yhtä tärkeä kuin öljy. Viime vuonna Venäjä sai kaasuvientituloja runsaat 40 mrd. dollaria (öljystä ja öljytuotteista yli 150 mrd. dollaria), mikä vastasi 11 % koko tavaravientituloista.

Valtaosa Venäjän maakaasun viennistä kuljetetaan edelleen putkia pitkin ja viennistä noin kaksi kolmannesta menee EU-maihin. Muita suurimpia markkinoita ovat Turkki ja Valko-Venäjä. Venäjän LNG-tuotanto taas viedään pääosin Itä-Aasiaan, jonne ei vielä mene Venäjältä kaasuputkia. Venäjältä Kiinaan rakennettavan Siperian Voima -putken on määrä valmistua vuoden 2019 lopussa.


Näytä viikkokatsaus 2018/14 Näytä viikkokatsaus 2018/16