BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/15

Tavara- ja palvelutuonti kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuotta aiemmasta 20 % dollareissa, joka on Venäjän ulkomaankaupan ja maksutaseen tilastointivaluutta. Euroissa tuontimenot lisääntyivät vain noin 4 %, sillä euron kurssi dollariin nähden on vahvistunut vuodentakaisesta harvinaisen paljon. Tavaratuonti lisääntyi hieman hitaammin kuin palvelujen tuonti, johon sisältyvä venäläisten matkailumenojen kasvu oli hidastumisestaan huolimatta euroissa 14 %.

Venäjän tavara- ja palveluviennin tulot nousivat dollareissa 20 %, mutta euroissa vain muutaman prosentin. Tähän tahtiin kasvoivat tavaraviennin tulot sekä kokonaisuutena että erikseen energiaviennin ja muun viennin osalta. Vaihtotaseen ylijäämä nousi vuositasolla noin 2,5 prosenttiin BKT:stä.

Pääoman nettovirta yrityssektorilta ulkomaille lisääntyi ensineljänneksellä kasvettuaan hieman jo viime vuoden toisella puoliskolla. Lukuun ottamatta Venäjälle tulleita suoria sijoituksia pääomaa virtasi ulos yrityssektorin kaikkien keskeisten ulkomaisten velka- ja saatavaerien puitteissa.

Venäjän tavara- ja palvelutuonnin menojen kehitys

Lähde: Venäjän keskuspankki.


Näytä viikkokatsaus 2018/14 Näytä viikkokatsaus 2018/16