BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2018/16

Kokonaisuutena tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli parempi viime vuoden jälkipuoliskon pysähdykseen nähden. Venäjän keskuspankki arvioi ensineljänneksen BKT:n olleen vähintään 1,5 % vuodentakaista suurempi vuosikasvun oltua viime vuoden viimeisellä neljänneksellä alle prosentin.

Kausitasoitettu teollisuustuotanto kuitenkin väheni jälleen helmikuussa ja kasvoi maaliskuussa vain hieman. Tuotantoa oli maaliskuussa vähemmän kuin viime vuoden keväällä ja kesällä, vaikka koko neljänneksen vuosikasvu oli vajaat 2 %. Kaivannaisteollisuudessa tuotanto on tänä vuonna kasvanut viime vuoden lopun pohjista ja oli ensineljänneksellä prosentin vuodentakaista suurempi. Jalostusteollisuuden tuotanto on pysynyt ennallaan tänä vuonna, mutta viime vuoden ensineljänneksen notkosta tuotanto on lisääntynyt yli 2 %.

Kausitasoitettu vähittäiskaupan myynti on tänä vuonna jatkanut toipumistaan, mutta hitaasti. Ensimmäisellä neljänneksellä myyntiä oli runsaat 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kulutus on saanut tukea kotitalouksien reaalitulojen vähittäisestä elpymisestä, joka nosti ensineljänneksen reaalitulot 3 % vuodentakaista suuremmiksi (kun viime vuoden tuloista jätetään pois eläkeläisten saama kertasumma). Julkisen talouden palkkoja on korotettu nopeasti.

Rakentaminen on vähentynyt edelleen tänä vuonna. Ensimmäisellä neljänneksellä luisua vuotta aiemmasta oli 4 %. Tavarakuljetusten vuosikasvu nousi putkikuljetusten reippaan maaliskuun johdosta pitkälti yli kolmeen prosenttiin.

Talouden eräiden pääsektoreiden reaalinen kehitys 2015−18

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2018/15 Näytä viikkokatsaus 2018/17