BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/49

Kiina on nykyisin Suomen 6. tärkein vientimaa ja 4. tärkein tuontimaa. Itsenäisen Suomen historiassa Kiinan merkitys on kasvanut erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ennen 2000-lukua Kiina ei mahtunut Suomen 10 tärkeimmän kauppakumppanin joukkoon. Tällä hetkellä Suomen Kiinan-vienti on huipussaan ja tammi-syyskuussa viennin arvo oli 2,5 mrd. euroa ja osuus koko viennistä lähes 6 %. Vuodentakaiseen verrattuna viennin arvo kasvoi 30 %, kun Suomen koko tavaraviennin kasvu oli 15 %. Tammi-syyskuussa Kiinan-tuonnin arvo oli 3,4 mrd. euroa (+13 % vuotta aiemmasta).

Suomen itsenäistymisen jälkeen Suomen ja Kiinan tasavallan välinen kauppa 1920–1940 -luvuilla oli vielä vähäistä. Kiinan kansantasavallan Suomi tunnusti tammikuussa 1950 ensimmäisten länsimaiden joukossa. Kansantasavallan alkuvuosikymmeninä Kiina pyrki omavaraisuuteen ja alkoi reformien myötä avautua vasta 1980-luvulla. Kiinan-kaupan merkitys Suomelle alkoi kasvaa 1990-luvulla, jolloin tavarakauppa oli Suomelle vielä ylijäämäistä. Maailmankaupan suurvallaksi Kiina on noussut sen jälkeen, kun se vuonna 2001 liittyi WTO:hon. Kehityksen seurauksena myös Suomen tavarakauppa Kiinan kanssa on kääntynyt alijäämäiseksi. Palvelukauppa Kiinan kanssa on Suomelle ylijäämäistä.

Viime vuosikymmenellä elektroniikka kattoi useina vuosina yli puolet Suomen Kiinan-tuonnista, mutta nykyisin osuus on alle kolmanneksen. Samoin elektroniikan osuus viennistä on laskenut vuoden 2005 lähes 40 prosentista 14 prosenttiin tammi-syyskuussa 2017. Koneiden ja laitteiden osuus viennistä on niin ikään puolittunut viimeisen 10 vuoden aikana ja on enää alle viidenneksen. Sellu (osuus tammi-syyskuussa 19 %) ja puutavara (10 %) puolestaan ovat kasvattaneet osuuttaan viennissä, mutta paperin vienti on vähentynyt. Turkisvienti Kiinaan oli huipussaan vuonna 2013, jolloin se kattoi 14 % koko viennistä, mutta tänä vuonna turkisten osuus on laskenut 5 prosenttiin. Noin 40 % Suomen turkisviennistä menee Kiinaan.

Kiinan osuus itsenäisen Suomen tavarakaupasta 1917–2017

Lähde: Tullihallitus                               * tammi-syyskuu 2017


Näytä viikkokatsaus 2017/48 Näytä viikkokatsaus 2017/50