BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/48

Vuoden kolmannella neljänneksellä investointeja tehtiin runsaat 3 % vuodentakaista enemmän, kun kasvu oli ollut toisella neljänneksellä yli 6 %. Tammi-syyskuussa investoinnit kasvoivat 4,2 %.

Etenkin suurten ja keskisuurten yritysten sekä valtion investointien elpyminen laantui kolmannella neljänneksellä, ja tammi-syyskuussa niiden kasvu oli vain puolisentoista prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden sisäinen tilastointi kattaa pääasiassa nämä investoinnit ja Rosstat arvioi investointien kehityksen muiden tahojen kuten pienten yritysten, harmaan talouden ja kotitalouksien osalta. Rosstatin arvio muiden investointien elpymisestä on noussut entisestään, noin 12 prosenttiin vuodentakaisesta tammi-syyskuussa.

Tilastoitujen investointien elpyminen on kuitenkin kapealla pohjalla. Investoinnit putkikuljetuksiin lisääntyivät parin vuoden pudotuksen jälkeen yli 25 % tammi-syyskuussa. Ilman tätä kasvua tilastoidut investoinnit eivät olisi lisääntyneet lainkaan, ja kaikkien investointien kasvu olisi ollut noin 3 %.

Investointien elpymislukemaa ovat painaneet etenkin sähkösektori, jolla tilastoidut investoinnit vähenivät tammi-syyskuussa lähes 10 %, sekä jalostusteollisuuden alat (pl. öljynjalostus), joiden investoinnit supistuivat noin 6 %. Investoinnit ovat vähentyneet paljon eräillä suurilla jalostusteollisuuden aloilla, etenkin metalliteollisuudessa. Investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon supistuivat prosentin. Öljynjalostusinvestoinnit kääntyivät kolmannella neljänneksellä kovaan nousuun parin vuoden jyrkän alamäen jälkeen.

Pitkälti kuljetussektorista johtuen investointien elpyminen on keskittynyt myös alueellisesti. Tammi-syyskuussa investointien lisäyksestä reippaasti yli puolet tuli Moskovan kaupungista (keskeisenä tekijänä kaupungin maaliikenneinvestoinnit). Tämän ohella mm. yhteensä 30 % investointien kasvusta kertyi Amurin alueelta (Siperian voima -kaasuputki) ja Krimiltä (Kertshin salmen ylittävä silta).

Investointien reaalinen kehitys Venäjällä 2010–17

Lähde: Rosstat


Näytä viikkokatsaus 2017/47 Näytä viikkokatsaus 2017/49