BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/44

Päivitetty ja 31.10. julkaistu asetus laajentaa kieltoa, joka koskee tavaroiden, palvelujen ja teknologian toimittamista tiettyjen venäläisyritysten (mm. Rosneft ja Gazprom) syvänmeren, Arktisen alueen mannerjalustan sekä liuskeöljyn etsintä- ja tuotantoprojekteihin. Ennen kielto koski vain Venäjän alueella toteutettuja projekteja, mutta nyt se kattaa kaikki 28.1.2018 jälkeen aloitetut projektit, joissa ko. venäläisyrityksillä on vähintään kolmanneksen omistusosuus tai enemmistö äänivallasta.

Yhdysvallat tiukensi jo syyskuussa venäläisyrityksiin kohdistuvia rahoituspakotteitaan siten, että ne sallivat vain entistä lyhytaikaisemman rahoituksen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö julkaisi hiljattain myös elokuun lakipaketissa vaaditun luettelon organisaatioista, joiden katsotaan liittyvän kiinteästi Venäjän valtion puolustusteollisuuteen ja tiedusteluun. Luetteloituihin organisaatioihin ei ainakaan toistaiseksi kohdisteta uusia pakotteita, vaan mahdollisista lisätoimista ilmoitetaan erikseen. Osa listatuista organisaatiosta on tosin jo entuudestaan pakotteiden alaisia. Luettelossa on yhteensä 39 organisaatiota, mm. lentokone- ja telakkateollisuuden yrityksiä sekä federaation turvallisuuspalvelu FSB.

Mediatietojen mukaan Rosneft päätti hiljattain lykätä erään Mustallamerellä sijaitsevan sille lisensioidun öljyesiintymän tutkimista mm. länsimaiden asettamien pakotteiden vaikutuksesta.


Näytä viikkokatsaus 2017/43 Näytä viikkokatsaus 2017/45