BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/45

Kotimaahan toimitettujen teollisuustuotteiden hinnat ovat tänä vuonna olleet vajaat 8 % vuodentakaista korkeammalla. Nousutahti on sama kuin viime vuonna, vaikka nousu on tasaantunut vuoden alun jälkeen. Syynä hintojen kohoamiseen on pitkälti kaivannaisteollisuuden tuottajahintojen nousun merkittävä nopeutuminen 15 prosenttiin. Jalostusteollisuuden tuottajahintojen nousu on hieman hidastunut viime vuoden tahdista ja on viime kuukausina ollut noin 6 % vuodentakaisesta.

Sekä kaivannais- että jalostusteollisuuden tuottajahintojen nousun ytimessä ovat suurilla painoarvoilla öljy, öljytuotteet ja metalliteollisuus, joiden kotimaiset tuottajahinnat ovat aiempien vuosien tapaan seurailleet näiden alojen vientihintojen nousua. Useiden pidemmälle jalostavien teollisuudenhaarojen tuottajahinnat ovat nousseet tänä vuonna huomattavasti maltillisemmin.

Öljyn, öljytuotteiden ja metallien maailmanmarkkinahintojen muutokset vaikuttavat muutoksia seurailevien kotimaisten tuottajahintojen kautta myös laajemmin inflaatioon Venäjällä. Näiden kolmen perushyödykkeen tuottajahintojen nousu lisää pidemmälle jalostavien teollisuudenalojen kustannuksia ja hintapaineita, jotka purkautuvat edelleen kuluttajahintoihin. Tämä vaikutuskanava on tuntuva, sillä näiden kolmen alan osuus koko talouden kotimaisesta tavaroiden ja palvelujen toimitusvolyymista on lähemmäs 15 prosentin luokkaa. Kuluttajahintoihin toki vaikuttaa myös mm. tuonti etenkin ruplan kurssin suurten muutosten yhteydessä. Ruplan kurssin vakaampina aikoina tuonnin rooli on vain vähän muuttuvien tuontihintojen johdosta rajallisempi, vaikka tavaroiden ja palvelujen tuonnin osuus Venäjän kotimaisesta kysynnästä onkin yli viidesosa.

Teollisuuden tuottaja- ja kuluttajahinnat Venäjällä 2012–17

Lähde: Rosstat.


Näytä viikkokatsaus 2017/44 Näytä viikkokatsaus 2017/46