BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/44

Tilastoviraston mukaan kotitalouksien keskimääräiset henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot ovat nousseet kuluvana vuonna reaalisesti kaupunkialueilla 6,6 % ja maaseudulla 7,5 % eli suurin piirtein samaa vauhtia BKT:n kanssa. Tulojen kasvu on piristynyt viime vuodesta, jolloin ne kasvoivat noin prosenttiyksikön hitaammin. Vaikka maaseudulla tulojen kasvu on pitkään ollut kaupunkeja nopeampaa, tuloerot kaupungin ja maaseudun välillä ovat edelleen suuret. Tammi-syyskuussa käytettävissä olevat tulot olivat kaupunkialueilla keskimäärin 3 050 juania (400 euroa) ja maaseudulla 1 090 juania (140 euroa) kuukaudessa.

Liikejohdon konsulttipalveluita tarjoavan kansainvälisen Korn Ferry Hay Groupin tilastoissa ei kuitenkaan näy palkkojen nousun kiihtyminen. Toukokuussa päivitettyjen tilastojen mukaan sen Kiinassa toimivat asiakasyritykset ovat nostaneet palkkoja 6 prosentilla viimeisen 12 kuukauden aikana ja tulevat palkankorotukset arvioidaan yhtä suuriksi.

Keskimääräisten tulojen nousun kiihtymistä voi selittää parantunut työllisyystilanne, vaikkakin Kiinan työmarkkinoiden tilanteen arviointi on vaikeaa puutteellisten tilastojen vuoksi. Virallisia tilastoja rekisteröidystä työttömyydestä ei pidetä luotettavina, sillä työttömillä on esimerkiksi hyvin vähän tai ei lainkaan kannustimia ilmoittautua työttömäksi. Tästä huolimatta rekisteröidyn työttömyyden hienoinen väheneminen kuluvana vuonna saattaa viitata työllisyystilanteen kohenemiseen. Myös kotitalouksien luottamuskyselyt viittaavat hyvään ja kestävään työllisyystilanteeseen.


Näytä viikkokatsaus 2017/43 Näytä viikkokatsaus 2017/45