BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/44

Keskushallinto on ottamassa tulevaksi talvikaudeksi käyttöön järeät toimet ilmansaasteiden piinaamilla alueilla ennen kaikkea Kiinan pohjoisosissa. Viranomaiset tavoittelevat erityisesti kivihiilen käytön vähentämistä ja saastuttavan teollisuuden tuotantoleikkauksia. Vuonna 2013 asetettu ilmanlaatutavoite umpeutuu tänä vuonna ja sen mukaan ilman pienhiukkaspitoisuuksien tulisi tärkeimmillä kaupunkialueilla olla 15–25 % matalammat kuin vuonna 2012. Lisäksi keskushallinto asetti hiljattain kaupunkitason tavoitteita täksi talveksi Pekingille ja muille pohjoisen kaupungeille, joiden pitää vähentää ilman pienhiukkasten määrää 25 %. Ympäristöministeriön mukaan kaupunkien johtohenkilöitä tullaan pitämään henkilökohtaisesti vastuussa, mikäli tavoitteita ei saavuteta. Etenkin vuoden 2013 tavoitteiden saavuttaminen näyttää epätodennäköiseltä, sillä ympäristöministeriön mukaan kuluvan vuoden tammi-elokuussa Kiinan 338 suurimman kaupungin ilmanlaatu oli huonontunut suhteessa vuodentakaiseen. Myös Greenpeacen mukaan ilmanlaatu on huonontunut noin joka kolmannessa kiinalaiskaupungissa. Ilmansaasteiden on arvioitu johtavan 1,8 miljoonan kiinalaisen ennenaikaiseen kuolemaan vuosittain.

Viranomaiset pyrkivät korvaamaan kivihiiltä lämmön- ja energiantuotannossa maakaasulla. Reutersin mukaan puolivuotisen kampanjan aikana yli miljoonan kotitalouden lämmitysjärjestelmät on vaihdettu. Kampanjan vaikutukset alkoivat näkyä kesä-elokuussa, jolloin maakaasun kulutus kasvoi kuukausittain lähes 30 % aiempien kesien 5–10 % sijaan. Maakaasun kysynnän merkittävä kasvu tulee analyytikoiden mukaan aiheuttamaan toimituskatkoja teollisuudelle tulevana talvena, sillä tarjonta ei riitä tyydyttämään kasvanutta kysyntää ja kotitalouksia priorisoidaan kaasutoimituksissa suhteessa teollisuuteen.

Ilmansaasteiden vähentämistä on vaikea toteuttaa yhdessä kunnianhimoisten BKT:n kasvutavoitteiden kanssa. Viimeisen reilun vuoden aikana BKT:n kasvutavoitteita on pidetty hengissä mm. rakennusteollisuuteen kohdistuneilla elvytystoimilla. Rakennusteollisuus puolestaan tarvitsee monia raskaan teollisuuden tuotteita kuten terästä, joiden tuottaminen on poikkeuksellisen saastuttavaa. Osittain elvytystoimista johtuen esimerkiksi Pekingin ja sitä ympäröivän alueen ilmanlaatu on huonontunut vuonna 2017, vaikka se tätä ennen oli ehkä jo hieman parantunut. Nyt viranomaiset ovat koventaneet toimiaan saasteita vastaan, sillä viimeisten kuukausien aikana on tilapäisesti suljettu kymmeniä tuhansia ympäristömääräyksiä rikkoneita tehtaita. Lisäksi monissa raskaaseen teollisuuteen nojaavissa kaupungeissa tehtaille asetetaan tuotantorajoituksia marras-maaliskuulle. Kiinan merkittävin teräskaupunki Tangshan, joka tuottaa enemmän terästä kuin Yhdysvallat, aikoo Reutersin mukaan puolittaa terästuotantonsa talven ajaksi.

Kiinan virallinen teollisuuden ostopäällikköindeksi kääntyi laskuun lokakuussa, mikä voi osin heijastella tiukentunutta ympäristöpolitiikkaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/43 Näytä viikkokatsaus 2017/45