BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/44

Hallituksen analyysikeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan noin 17 % työssäkäyvistä eli 12,1 miljoonaa venäläistä on erittäin pienituloisia. Tällä tarkoitetaan työssäkäyviä, joiden tulot eivät riitä kattamaan perheen minimitoimeentuloa. Monet erittäin pienituloiset kotitaloudet joutuvat turvatumaan esimerkiksi mikroluottolaitosten palkkapäivälainoihin tai pankkien kulutusluottoihin, mikä näkyy köyhimpien kotitalouksien velkaantumisen kasvuna.

Pienipalkkaisuus on erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisten alojen ongelma. Rosstatin tilastojen mukaan keskimäärin 7 % palkansaajista saa palkkaa, joka on alle toimeentulominimin. Koulutussektorilla ja kunnallisissa palveluissa osuus on yli 17 %. Elinkeinorakenne ja julkisen sektorin rooli heijastuvat pienipalkkaisuuden alueellisessa vaihtelussa. Esimerkiksi monilla Pohjois-Kaukasian alueilla yli viidennes kaikista työntekijöistä saa palkkaa, joka on alle toimeentulominimin.

Minimipalkan nostamisesta lainsäädännön vaatimalle tasolle eli toimeentulominimiä vastaavaksi on keskusteltu vuosia. Minimipalkkaa nostettiin vuonna 2016 kahdesti, ja heinäkuun 2017 alusta minimipalkka nostettiin 7 800 ruplaan (115 euroon). Virallinen minimipalkka on nyt noin 60 % keskimääräisestä toimeentulominimistä ja alle 20 % keskimääräisestä kuukausipalkasta, mikä on kansainvälisesti vertaillen hyvin alhainen taso. Useimmissa OECD-maissa minimipalkka on noin 40 % keskipalkasta.


Näytä viikkokatsaus 2017/43 Näytä viikkokatsaus 2017/45