BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/40

Tänä vuonna konsolidoidun budjetin eli federaatio-, alue- ja kuntabudjettien sekä valtion sosiaalirahastojen tulot lisääntyvät finanssiministeriön arvion mukaan nimellisruplissa yli 10 % (tässä vuoden 2016 tuloihin ei lasketa valtion öljyjätti Rosneftin osakepaketin myynnistä saatua suurta summaa). Nousu tulee etenkin öljy- ja kaasuverotulojen elpymisestä yli 20 prosentilla. Finanssiministeriö arvioi Urals-öljyn tämän vuoden hinnaksi hiukan alle 50 dollaria, joka on tuntuvasti korkeampi kuin viime vuoden hinta. Tuloja lisäävät myös öljy- ja kaasuverotuksen muutokset. Budjetin muiden tulojen arvioidaan kasvavan 9 %. Menojen odotetaan lisääntyvän yli 6 % (tässä vuoden 2016 menoihin ei lasketa puolustusteollisuudelle pankkivelkojen takaisinmaksuihin annettua isoa summaa). Konsolidoidun budjetin vajeeksi muodostuisi näin 2,3 % BKT:stä.

Tuoreissa linjauksissa vuosille 2018–20 finanssiministeriö arvioi konsolidoidun budjetin tulojen lisääntyvän ensi vuonna noin 6 % eli runsaat 2 % inflaatiota nopeammin ja sen jälkeen suunnilleen inflaation tahtiin. Arvioidut tulot ovat parin edellisen vuoden tapaan 32–33 % BKT:stä. Öljy- ja kaasuverotulot supistuvat ensi vuonna, jos Urals-öljyn hinta laskee oletettuun vajaaseen 44 dollariin. Muiden tulojen kasvun odotetaan jatkuvan ensi vuonna 9 prosentin tahdilla ja myös seuraavina vuosina melko hyvänä. Arviot näistä muista tuloista perustuvat pitkälti sille, että talousministeriön ennustama BKT:n yli 2 prosentin vuosikasvu toteutuu ja verotettavaa toimintaa saadaan yhä paremmin esiin. Lisäksi eräät verot nousevat jo aiemmin päätetyllä tavalla ja joitakin pieniä korotuksia on ehdotettu vielä päätettäväksi.

Konsolidoidun budjetin vajeen tavoitellaan olevan 1,5 % BKT:stä ensi vuonna ja alle 1 % BKT:stä vuosina 2019–20. Tuloarvion, vajetavoitteen ja federaatiobudjetin uuden menosäännön pohjalta finanssiministeriö arvioi menojen kasvavan nimellisruplissa alle 4 % ensi vuonna ja vain pari prosenttia vuonna 2019 inflaatioennusteen ollessa suunnilleen 4 %. Menojen on määrä alentua kohti 33 prosenttia BKT:stä.

Konsolidoidun budjetin tulojen ja menojen muutos sekä inflaatio 2012–20 (2017–20 finanssiministeriön arvio)

Lähde: Finanssiministeriö


Näytä viikkokatsaus 2017/39 Näytä viikkokatsaus 2017/41