BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/40

Eurooppalainen kauppakamari julkisti vuosittaisen positiopaperinsa syyskuussa. Kauppakamari on tyytyväinen Kiinan johdon puheisiin avoimuuden lisäämisestä ja hallituksen tammikuussa tekemiin linjauksiin ulkomaisten yritysten investointien helpottamisesta ja kannustamisesta sekä yritysten välisen reilun kilpailun edellytysten parantamisesta. Puheista ja linjauksista huolimatta teot ovat jääneet vähäisiksi. Kauppakamarin kesällä julkistamassa kyselyssä vain 15 % sen jäsenyrityksistä uskoi, että sääntelystä johtuvat toiminnan esteet Kiinassa vähenevät seuraavan viiden vuoden aikana. OECD:n ulkomaisten sijoitusten avoimuus -vertailussa Kiina on viimeisten joukossa sijalla 59, kun vertailussa on mukana 62 maata.

Viime aikoina Kiina on joissakin asioissa kulkenut avautumisen sijaan vastakkaiseen suuntaan, ja kauppakamari pelkää ulkomaisten yritysten toimintamahdollisuuksien estyvän joillakin toimialoilla. Kiina on muun muassa ottanut käyttöön sääntöjä, jotka suosivat kotimaisia yrityksiä tai kotimaista tuotantoa sekä nostanut kaupan esteitä esimerkiksi lisäämällä lokakuussa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden tuonnin lupavaatimuksia. Valtion omistamia yhtiöitä on kasvatettu yhä suuremmiksi, mikä on syönyt yksityisiltä toimijoilta tilaa markkinoilta. Myös kesäkuussa voimaan tullut kyberturvalaki vaikeuttaa yritysten toimintaa.

Ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi Kiina on tarjonnut valituilla erityistalousalueilla tilapäisiä etuja. Näitä etuja huomattavasti tärkeämpää olisi tehdä uudistuksia, joilla parannetaan perusasioita kuten sääntömuutosten ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeusvaltioperiaatetta.


Näytä viikkokatsaus 2017/39 Näytä viikkokatsaus 2017/41