BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/40

International Federation of Robotics (IFR) -järjestön syyskuun lopulla julkaisemien tietojen mukaan Kiina ohitti käytössä olevien teollisuusrobottien lukumäärällä mitaten viime vuonna Japanin, joka piti aikaisemmin ykkössijaa. Vuoden 2016 lopussa Kiinassa oli 340 000 robottia, mikä on lähes viidennes maailmassa käytössä olevien teollisuusrobottien määrästä.

Uusien teollisuusrobottien markkinana Kiina on ollut suurin jo vuodesta 2013 lähtien. Viime vuonna maassa myytiin 87 000 robottia, mikä on 30 % robottien globaalista myynnistä. Vuonna 2016 robottien myynti kasvoi Kiinassa 27 % vuodentakaisesta, kun globaalisti robottien myynti kasvoi 16 %. Kiina on suunnilleen yhtä suuri teollisuusrobottien markkina kuin Eurooppa ja Yhdysvallat yhteensä. Erittäin nopean automatisaation seurauksena elektroniikkateollisuus on noussut autoteollisuuden rinnalle eniten robotteja hankkivaksi teollisuusalaksi niin globaalisti kuin Kiinassa.

Kiinan merkitys teollisuusrobottien markkinoilla korostuu tulevaisuudessa. Ensinnäkin Kiina on vielä paljon johtavia Etelä-Koreaa, Singaporea, Saksaa ja Japania perässä robottien tehokäytössä. IFR:n mukaan Kiinan tehdasteollisuudessa robottien lukumäärä 10 000:ta työntekijää kohden on nopeasta kasvusta huolimatta edelleen vain 68, kun Koreassa vastaava luku on 631 ja Saksassa sekä Japanissa runsaat 300. Autoteollisuudessa robottien käyttö on kaikkialla huomattavasti muuta teollisuutta voimaperäisempää.

Toiseksi Kiinan merkitys kasvaa myös maan oman robottituotannon kehittymisen myötä. Kiinan elektroniikkateollisuuden vuonna 2016 ostamista roboteista noin kolmannes tuli kiinalaisilta valmistajilta. Autoteollisuudessa vastaava osuus oli vain 13 %. Kiinalaisyrityksillä on kuitenkin kunnianhimoiset tavoitteet nostaa osaamistaan ja markkinaosuuttaan, mikä näkyy ulkomaisten robottivalmistajien ostoina.

Kiina, Etelä-Korea, Japani, Yhdysvallat ja Saksa kattavat 74 % teollisuusrobottien globaalista markkinasta. IFR arvioi teollisuusrobottien globaalin vuosimyynnin kasvavan tänä vuonna ainakin 18 % ja 2018–2020 noin 15 % vuodessa.


Näytä viikkokatsaus 2017/39 Näytä viikkokatsaus 2017/41