BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2017/39

Venäjän BKT on kääntynyt odotetusti verkkaiseen kasvuun korkeamman öljyn hinnan tukemana. BOFITin tuoreessa ennusteessa Venäjän BKT:n odotetaan jatkavan 1,5 prosentin kasvua sekä tänä että seuraavina vuosina öljyn hinnan pysyessä lähellä nykytasoaan.

Kasvua vetää kotimainen yksityinen kysyntä, joka on tänä vuonna elpynyt vähitellen. Kotitalouksien kulutusta tukee reaalipalkkojen nousu ja piristynyt luotonotto. Myös investointien odotetaan jatkavan maltillista kasvua, koska taloudessa on vain vähän vapaata kapasiteettia. Investointeja rajoittavat kuitenkin edelleen heikko liiketoimintaympäristö ja epävarmat talousnäkymät.

Valtiontalouden menot eivät kasva reaalisesti tänä vuonna ja alustavan budjettikehyksen mukaan menokuria tiukennetaan edelleen lähivuosina. Inflaatio on hidastunut keskuspankin 4 prosentin tavoitteen tuntumaan ja keskuspankki on viestinyt jatkavansa koronlaskua, jos inflaatiopaineet sallivat.

Venäjän viennin määrä on kasvanut ripeästi, mutta kasvun odotetaan hidastuvan mm. öljyn ja kaasun viennin korkean tason vuoksi. Tuonnin määrä on elpynyt vielä voimakkaammin edellisvuosien tuntuvasta pudotuksestaan kohenevan kysynnän ja vahvistuneen ruplan tukemana. Tämän vuoden tuontiennustetta onkin nostettu reippaasti, mutta tuonnin kasvun odotetaan hidastuvan vähitellen.

Epävarmuutta ennusteeseen aiheutuu erityisesti öljyn hinnasta, jonka vaihtelut vaikuttavat nopeasti Venäjän talouteen. Lähestyvät presidentinvaalit voivat lisätä paineita julkisten menojen kasvattamiseen, mikä voisi hetkellisesti kiihdyttää talouskasvua ennustetusta. Tämän vuoden kasvua voisi nopeuttaa myös kysynnän voimakkaampi suuntautuminen loppuvuonna kotimaiseen tuotantoon kuin tuontiin.

Venäjän talouden odotetaan jatkavan verkkaista 1,5 prosentin kasvua myös tulevina vuosina. Talous toimii jo lähellä kapasiteettinsa rajoja ja nopeamman kestävän kasvun vaatimia rakenteellisia uudistuksia ei ole näköpiirissä.

Venäjän BKT:n ja tuonnin määrän kasvuennuste 2017–19

Lähde: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/38 Näytä viikkokatsaus 2017/40