BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/06

Keskuspankki piti kokouksessaan 3.2. avainkoron 10 prosentissa, jossa se on ollut viime syyskuusta lähtien. Keskuspankki totesi inflaatiokehityksen olleen ennusteensa mukaista, inflaatio-odotusten alentuneen asteittain ja talouden elpyneen odotettua nopeammin. Vuosi-inflaatio oli tammikuun lopussa 5,0 %. Inflaation hidastuminen johtuu keskuspankin mukaan kuitenkin osin väliaikaisista tekijöistä (viime vuoden ennätyssadosta ja ruplan kurssista). Keskuspankki arvioi inflaation hidastuvan tavoiteltuun 4 prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä.

Finanssiministeriölle tehtävät päivittäiset valuutanostot (Viikkokatsaus 2017/5) eivät keskuspankin mukaan aiheuta merkittäviä inflaatioriskejä, kun rahapolitiikka pysyy samaan aikaan suhteellisen kireänä. Muista inflaatioriskeistä se mainitsi inflaatio-odotusten pysymisen korkeana ja kotitalouksien säästämisasteen heikentymisen.

Koron laskunäkymää keskuspankki muutti hieman. Aiemmin koronlaskua harkittiin vuoden 2017 ensipuoliskolle, jos inflaatio hidastuu odotetusti. Nyt keskuspankki totesi ulko- ja kotimaisen kehityksen muutoksen pienentäneen mahdollisuutta laskea avainkorkoa vuoden ensipuoliskon aikana. Reaalisesti avainkorko on selvästi positiivinen. Keskuspankin seuraava säännönmukainen korkokokous on 24.3.


Näytä viikkokatsaus 2017/05 Näytä viikkokatsaus 2017/07