BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/06

Tammikuun lopussa valuuttavarannon koko oli 2 998 miljardia dollaria eli 1 000 miljardia dollaria pienempi kuin kesällä 2014, jolloin varanto oli suurimmillaan. Varannon supistuminen kuvastaa sitä, että ulkomaankaupan ylijäämä ei riitä kattamaan pääomaliikkeiden alijäämää.

Kiinasta ulos suuntautuvien pääomien lisääntymistä ruokkii tällä hetkellä juaniin kohdistuvat heikkenemisodotukset. Vaikuttaakseen odotuksiin, Kiinan keskuspankki on myynyt valuuttaa markkinoille ja näin pyrkinyt hillitsemään juanin kurssin heikkenemistä. Valuutan ulosvirtaa keskuspankki on hillinnyt myös tiukentamalla ulos suuntautuvien rahavirtojen rajoituksia ja niiden toimeenpanoa. Vastaavasti se helpottanut Kiinaan suuntautuvia sijoituksia.

Tammikuussa varannon arvo pieneni 12 miljardilla dollarilla eli selvästi vähemmän kuin loka-joulukuussa, jolloin se supistui keskimäärin 50 miljardilla per kuukausi. Vaikka säätelyn kiristäminen ja voimakas puuttuminen valuuttamarkkinoihin näyttää tilapäisesti toimineen, ovat toimet taka-askelia Kiinan uudistumiselle eivätkä ratkaise perusongelmaa.


Näytä viikkokatsaus 2017/05 Näytä viikkokatsaus 2017/07