BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/07

Jalostusteollisuuden tuotannon määrä jäi viime vuonna edellisvuoden tasolle, kun vuonna 2015 tuotanto väheni 5,4 %. Viime vuonna eniten koko jalostusteollisuuden tuotantoa nostivat edelleen 5–6 % kasvanut suurehko kemian teollisuus sekä parin prosentin kasvutahtia jatkanut mittava elintarviketeollisuus. Suhteellisen vähämerkityksellinen kumi- ja muoviteollisuus, jalostuksen buumiala, palautui myös kasvuun. Kone- ja laitetuotanto lisääntyi monen vuoden luisun jälkeen kahden alalohkon ansiosta, ja metsäteollisuuden tuotanto kasvoi.

Jalostusteollisuutta painoi eniten kolme alaa. Öljytuotteiden tuotanto väheni monen vuoden kasvun jälkeen, ja metalli- sekä rakennusmateriaaliteollisuus kokivat toisen peräkkäisen luisuvuoden. Myös sähkökoneiden ja -laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuotanto supistui edelleen.

Jalostusteollisuuden eri alojen tuotanto 2008–2016

Lähde: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2017/06 Näytä viikkokatsaus 2017/08