BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2017/05

Finanssiministeriön mukaan taustalla on se, että tänä vuonna federaatiobudjetin ylimääräisiä öljy- ja kaasuverotuloja (tuloja, joita kertyy Urals-öljyn hinnan ylittäessä budjetin hintaoletuksen 40 USD/tynnyri) ei käytetä budjettimenoihin. Menolisäysten sijasta ylimääräiset öljy- ja kaasuverotulot menevät valtion Reservirahastoon. Näin on tarkoitus toimia siihen asti, kun käyttöön otetaan lakimuutoksia edellyttävä uusi budjettisääntö.

Reservirahaston varat ja käytännössä kaikki hyvinvointirahaston likvidit varat on monen vuoden ajan sijoitettu ulkomaanvaluuttamääräisiin likvideihin kohteisiin. Finanssiministeriö alkaa nyt määrittää tarvittavien valuutanostojen kuukausittaista määrää sen mukaan, miten paljon korkeampi öljyn hinta on kuin joulukuussa hyväksytyssä federaatiobudjetissa tehty oletus ja lisäksi kuinka paljon ruplan kurssi dollariin nähden eroaa budjettioletuksesta. Poikkeamat toiseen suuntaan johtaisivat puolestaan valuutan myyntiin. Kuukausiostojen (tai -myyntien) määrä julkaistaan etukäteen. Ne hoitaa käytännössä keskuspankki Venäjän valuuttamarkkinoilla, ja niitä tehdään jokaisen päivän mittaan helmikuusta alkaen, eräiden tietojen mukaan jo kuun alkupäivistä alkaen.

Keskuspankin mukaan ruplan kellutus säilyy eikä ruplan kurssia ohjata valuuttamarkkinatoimilla. Myös tämän vuoden lopulle asetetussa inflaatiotavoitteessa pysytään. Uusien valuuttaostojen vaikutuksen pankkien likviditeettiin keskuspankki arvioi lähes olemattomaksi.

Pankkien ja tarkkailijoiden piirissä alkavien valuutanostojen arvioidaan nykyisellä öljynhinnalla muodostuvan pieniksi suhteessa maan valuuttamarkkinoiden kaupankäyntivolyymiin. Uudet toimet on kuitenkin otettu vastaan hämmentyneinä. Viranomaisten on arvioitu hillitsevän ruplan kurssin nousua, jotta budjettiin kertyisi enemmän dollareissa määräytyviä öljy- ja kaasuverotuloja. Tämä lisäisi inflaatiota ja inflaatio-odotuksia. Usea taho on todennut, että viranomaisten valuuttamarkkinatoimet ja niiden kohottama epävarmuus voivat aiheuttaa siirtymää ruplamääräisistä varallisuuseristä valuuttamääräisiin, lisätä spekulaatiota valuuttamarkkinoilla ja heikentää ruplaa. Myös sitä on pohdittu, miksi budjetin ylimääräisten öljy- ja kaasuverotulojen luomaa tilannetta ei hoideta yksinkertaisesti niin, että Reservirahastoa käytettäisiin vähemmän kuin hyväksytyssä budjetissa on suunniteltu.


Näytä viikkokatsaus 2017/04 Näytä viikkokatsaus 2017/06