Siirry sisältöön

BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/38

Lainanannon kasvussa ei näy hidastumisen merkkejä, sillä elokuussa juan-lainojen kanta kasvoi 13 % vuodentakaisesta. Yritysten investointien hidastuessa yhä suurempi osa lainoista menee kotitalouksille ja erityisesti asuntolainoihin. Kesä-elokuussa kotitalouksien lainakannan vuosikasvu oli keskimäärin 20 %, kun yrityksille ja valtionhallinnolle myönnettyjen lainojen kanta kasvoi 9 %. Kesä-elokuun uusista lainoista kolme neljännestä meni kotitalouksille paljolti asuntolainoina. Tammi-elokuussa asuntoja myytiin pinta-alalla mitaten 26 % vuodentakaista enemmän ja elokuussa asuntojen hinnat kaupunkialueilla olivat keskimäärin 14 % vuodentakaista korkeammalla.

Velankasvuun sekä pääoman ulosvirtaukseen liittyvät huolet ovat saaneet keskuspankin pidättäytymään laajamittaisesta rahapolitiikan keventämisestä. Politiikkaelvytykselle on kuitenkin erityisesti investointien nopean hidastumisen johdosta suuria paineita, minkä johdosta keskuspankki on tukeutunut enenevässä määrin kohdennettuun lainanantoon. Tietyille liikepankeille, ja joskus ennalta määrättyyn tarkoitukseen, suunnattujen MLF-lainojen (medium-term lending facility) kanta on kasvanut kuluvana vuonna yli 1 000 mrd. juania (130 mrd. euroa). Lisäksi keskuspankki on lainannut kolmelle valtion politiikkapankille (China Development Bank, Export-Import Bank ja Agricultural Development Bank) kuluvana vuonna lähes 800 mrd. juania PSL-ohjelman (pledged supplementary lending) puitteissa.

Politiikkapankit ovat lisäksi laskeneet tammi-elokuussa liikkeelle velkakirjoja yli 2 500 mrd. juanin arvosta. Uutistoimisto Bloombergin arvion mukaan politiikkapankit ovat kuluvana vuonna keränneet yhteensä yli 2 000 mrd. juania (270 mrd. euroa, 3 % BKT:sta) uutta rahoitusta käytettäväksi lainanantoon valtion määrittämiin kohteisiin. Lainanannolla arvioidaan olevan myös kerrannaisvaikutuksia, sillä rahoitusta saavat yritykset voivat käyttää niitä vakuutena uusiin lainoihin tai tallettaa osan rahoista väliaikaisesti liikepankkeihin. Elokuun lopussa politiikkapankkien yhteenlaskettu taseen arvo oli 10 % koko pankkisektorin taseesta.

Kansainväliset toimijat ovat tiuhaan nostaneet esille huolensa Kiinan velkaantumisen nopeasta kasvusta. Viime viikolla asiaan kiinnitti huomiota Kansainvälinen selvityspankki BIS neljännesvuosiraportissaan. BIS:n mukaan ennakoivana riskimittarina käytettävä velka/BKT-suhdeluvun poikkeama pitkän aikavälin trendistään oli maaliskuun lopussa Kiinassa 30 %, ja korkeampi kuin millään muulla maalla.  Tämä kertoo kasvaneesta pankkikriisin mahdollisuudesta, sillä historiaan perustuen jo 10 %:n poikkeaman katsotaan nostavan näkyvästi pankkikriisin todennäköisyyttä seuraavan 3 vuoden aikana. BIS:n tilastoissa Kiinan velka suhteessa BKT:hen oli maaliskuun lopussa 255 %. Kiinalaisyritysten velkaantumiseen liittyvät riskit konkretisoituivat taas kuluvalla viikolla, kun ensimmäinen kiinalaisyhtiö, joka oli laskenut liikkeeseen velkakirjoja myös pankkien välisillä markkinoilla (valtio-omisteinen Guangxi Nonferrous Metals Group) ajautui konkurssiin.