BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2016/37

Kiinalaispankit ovat julkistaneet ensimmäisen puolen vuoden talouskatsauksiaan. Useilla mittareilla pankkien tilanne on heikentynyt ja suuret pankit odottavat tilansa jatkavan heikkenemistään myös lähitulevaisuudessa. Valtaosa pankkien tuloista syntyy peruspankkitoiminnasta ja suurilla pankeilla laina- ja talletuskoron ero jatkoi pienenemistään tammi-kesäkuussa. Niiden lainakorko oli keskimäärin 3,8 % ja talletuskorko keskimäärin 1,7 %. Samalla suurten pankkien voittojen kasvu lähes pysähtyi vuotta aiempaan verrattuna, mutta voitot olivat silti edelleen merkittävät, yhteensä lähes 500 mrd. juania (75 mrd. dollaria).

Harmaita hiuksia pankeille tuottaa talouskasvun hidastuminen ja talouden rakennemuutos, joiden myötä pankkien monien asiakkaiden maksukyky on heikentynyt. Vaikka pankit ovat kuluvana vuonna kirjanneet roskaluottojaan aiempia vuosia enemmän tappioiksi, neljän suuren pankin hoitamattomat saamiset ovat kasvaneet nopeasti ja niitä oli kesäkuun lopussa noin 750 mrd. juania (110 mrd. dollaria). Hoitamattomien saamisten osuus lainakannasta on kuitenkin edelleen suhteellisen pieni 1,5–2,5 %. Roskaluottoja arvellaan kuitenkin olevan todellisuudessa huomattavasti enemmän, sillä pankit ovat olleet haluttomia kirjaamaan lainojaan hoitamattomiksi ja ovat myöntäneet uutta luottoa vanhan lainan maksamiseksi. Esimerkiksi IMF arvioi, että pörssilistattujen yritysten lainoista 15 % on sellaisia, että niillä on hyvin suuri riski päätyä roskaluotoksi. Lisäksi ne lainat, joiden maksu on myöhässä yli 90 päivää, ovat lisääntyneet. Pienemmillä pankeilla taloustilanne on tiettävästi tukalampi kuin suurimmilla pankeilla.

Kiinassa pankkien säännöt edellyttävät, että niillä on vähintään 150 prosentin varaukset hoitamattomiin saamisiin nähden. Suurista pankeista ICBC:n varaukset olivat kesäkuussa enää 143 % hoitamattomiin saamisiin nähden, ja CCB:n ja BoC:n varaukset ovat vain hieman vaadittua suuremmat. On epäselvää, puuttuuko pankkeja valvova viranomainen CBRC sääntörikkomukseen. Jo alkuvuonna oli esillä vaatimuksen madaltaminen 120 prosenttiin. Vaikkei päätöstä asiasta ei ole julkistettu, markkinatoimijat arvelevat, ettei sääntöä valvota tällä hetkellä tiukasti.

Pankkien haastavasta tilanteesta huolimatta Kiinan postipankki on listautumassa Hongkongin pörssiin. Ennakkoarvioiden mukaan 7–8 mrd. dollarin anti tulee olemaan markkina-arvoltaan kuluvan vuoden suurin listautumisanti maailmassa. Tiettävästi tarjolla on 15 prosentin osuus pankin koko osakekannasta ja pankin suurimmat uudet omistajat tulevat olemaan valtion laivanrakennusyhtiö ja Shanghain satama, jotka molemmat ovat sitoutuneet merkitsemään osakkeita hieman yli 2 miljardilla dollarilla. Listautumisannin jälkeen Kiinan postiyhtymä on edelleen pankin suurin omistaja. Kiinan postipankki oli viime vuoden lopussa pankkien varoilla mitattuna maailman 22. suurin liikepankki ja sen 40 000 konttorin verkosto on Kiinan suurin.


Näytä viikkokatsaus 2016/36 Näytä viikkokatsaus 2016/38