BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/45

Kotitalouksien rahatulojen luisu jyrkkeni hieman vuoden kolmannella neljänneksellä, jolloin ne olivat reaalisesti 2,5 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Toistaiseksi luisu on ollut lievempi kuin vuosien 2015–2016 ja 2020 taantumissa. Käytettävissä olevat reaalitulot eli tulot verojen, korkomaksujen ja muiden välttämättömien maksujen jälkeen olivat lähes 3,5 % vuodentakaista pienemmät.

Palkkatuloissa, jotka muodostavat lähes 60 % kaikista tuloista, alamäki vuodentakaisesta lieveni reaalisesti vajaaseen kolmeen prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Yrityssektorilla reaalipalkat ovat kesän aikana laskeneet tuskin lainkaan, vaikka talous on taantumassa ja julkisen sektorin maksamat yritystuet ovat vähentyneet huomattavasti. Sen sijaan julkisten alojen reaalipalkat ovat supistuneet noin 6 % vuotta aiemmasta.

Valtio ei ole myöskään sosiaalitukien avulla onnistunut pitämään yllä kotitalouksien ostovoimaa, sillä inflaatio on ollut nopeaa. Tammi-syyskuussa sosiaalituet vähenivät reaalisesti noin 3 % vuotta aiemmasta. Niiden muutokset ovat vaihdelleet paljon viime vuosien sisällä riippuen mm. maan johdon nopeista sosiaalitukia koskevista päätöksistä. Esimerkiksi tämän vuoden kesäkuun alussa eläkkeisiin tuli inflaatiota korvaava lisäkorotus. Kolmannella neljänneksellä sosiaalituet sen sijaan vähenivät reaalisesti jyrkästi vuodentakaiselta huipputasolta, jolle ne nosti viime vuoden syksyllä eläkeläisille maksettu kertasumma. Sosiaalituet ovat noin 20 % kotitalouksien tuloista.

Kotitalouksien omaisuustulot vähentyivät vuodentakaisesta etenkin kolmannella neljänneksellä. Osinkotulot ovat todennäköisesti supistuneet. Lisäksi kotitalouksien korkotulot ovat laskeneet. Pankkitalletukset ovat kasvaneet vuodentakaisesta jonkin verran, mutta talletuskorot ovat laskeneet kevään jälkeen ja reaalikorot ovat olleet vahvasti negatiivisia.

Yrittäjätulot ovat kasvaneet reaalisesti koko viime ja tämän vuoden ajan. Talouden edellisissä taantumissa on käynyt täysin päinvastoin. Lisäksi taloudellinen toiminta on tänä vuonna supistunut varsinkin kaupan toimialalla, josta yksityiset pienyrittäjät ovat saaneet yli puolet myyntituloistaan. Näyttää siltä, että yrittäjät ovat saattaneet näköalattomissa tunnelmissa vetää ulos tuloja pienistä yrityksistään ennen kuin pitkä lama kuihduttaa koko toiminnan.

Kotitalouksien muut tulot (osuus yli 10 % tuloista) ovat nousseet erityisesti kolmannella neljänneksellä, mikä niin ikään eroaa aiemmista taantumista. Näistä tuloista ei ole erittelyjä ja niihin sisältyy kotitalouksien tulojen, menojen, säästämisen ja luotonoton välisiä tilastointieroja.

 

Venäjällä kotitalouksien reaalitulot ovat toistaiseksi supistuneet melko maltillisesti202245_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/44 Näytä viikkokatsaus 2022/46