BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/46

Talouskasvu heikentyi numeroiden valossa jälleen lokakuussa yllättävän vahvaksi raportoidun kolmannen neljänneksen jälkeen. Ongelmina ovat olleet erityisesti koronapolitiikan aiheuttamat tuotantoseisokit, epävarmuuden kasvun myötä vaimentunut kotimainen kysyntä, kiinteistösektorin vaikeudet ja viime aikoina myös vientisektorin aiempaa heikommat näkymät. 

Vähittäiskaupan nimellinen vuosikasvu kääntyi lokakuussa negatiiviseksi, ja supistui puoli prosenttia vuotta aiemmasta. Kuluttajahintainflaation (lokakuussa 2,1 %) avulla arvioituna vähittäiskaupan reaalikasvu oli jo reippaasti pakkasella. Sekä ruoan että energian hinnat nousivat lokakuussa aiempaa hitaammin. Pohjainflaatio, josta nämä eniten heiluvat erät on puhdistettu, pysyi syyskuun tapaan 0,6 prosentissa.

Tuottajahinnat kääntyivät laskuun lokakuussa ja tuottajahintainflaatio oli -1,3 %. Teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui lokakuussa 5 prosenttiin. Kasvun hidastuminen oli laaja-alaista eri tuotantoaloilla. Vienti kääntyi laskuun lokakuussa ja supistui dollarimääräisesti 0,6 % vuotta aiemmasta. Tuonti supistui 1,1 %. Sekä tuonti- että vientihinnat ovat nousseet viime kuukausina vielä noin kymmenen prosentin vauhtia, vaikka nousu onkin hidastunut. Viennin määrä supistui vuoden takaiseen verrattuna jo sekä elo- että syyskuussa. Tuontimäärät taas ovat supistuneet yhtäjaksoisesti helmikuusta lähtien. Lokakuun ulkomaankaupan volyymitiedot julkaistaan myöhemmin.

Kiinteistösektorilla sekä aloitettujen rakennusprojektien että myytyjen asuntojen määrät jatkoivat lokakuussa supistumistaan edellisvuoteen verrattuna. Asuntolainakannan vuosikasvu hidastui jo alle neljään prosenttiin. Kiinan keskuspankki ja pankkivalvoja CBIRC esittelivät perjantaina 11.11. rahoituslaitoksille 16 kohdan suunnitelman, jolla kiinteistösektorin tilannetta pyritään vakauttamaan. Tarkoituksena on mm. tukea kesken jääneiden rakennusprojektien loppuunsaattamista ja turvata rahoitusvakaus estämällä suurempien toimijoiden maksuhäiriöt. Rahoituslaitosten tulee keventää luotonantoaan ja antaa maksuaikojen lykkäyksiä. Toimet eivät kuitenkaan ratko taustalla olevia ongelmia, vaan ainoastaan siirtävät niitä ajassa eteenpäin. Kiinteistösektorin alamäki on lisäksi kiinteästi yhteydessä maan koronapolitiikkaan. Niin kauan, kun kotitalouksien kokema epävarmuus on korkealla ja luottamus tulevaan heikkoa, kysyntänäkymät pysyvät myös asuntomarkkinoilla vaimeina.

Kiinassa talouskasvu hidastui jälleen lokakuussa202246_k1.png

Lähteet: NBS, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/45 Näytä viikkokatsaus 2022/47