BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/45

Keskuspankki piti 28.10. avainkoron ennallaan 7,5 prosentissa. Päätös oli analyytikoiden odotusten mukainen, sillä keskuspankki viestitti syyskuussa koronlaskusyklin olevan vähitellen päättymässä. Keskuspankki laski avainkorkoa huhti-syyskuussa viidesti yhteensä 12,5 prosenttiyksiköllä.

Vuosi-inflaatio on edelleen nopeaa Venäjällä. Kuluttajahinnat nousivat lokakuussa 13 % vuotta aiemmasta, vaikka hintojen nousu hieman hidastuikin edelliseen kuukauteen verrattuna. Elintarvikkeiden hinnat nousivat 12 %, muiden tavaroiden 13 % ja palveluiden 11 % vuotta aiemmasta. Yksittäisistä tuoteryhmistä eniten kallistuivat pesu- ja puhdistusaineet (32 %), sokeri (31 %), vakuutukset (30 %), voi (22 %) ja viljatuotteet (21 %). Yritysten ja kotitalouksien inflaatio-odotukset ovat myös koholla ja hiukan nousseet kesän jälkeen.

Keskuspankki julkaisi myös uuden talousennusteensa vuosille 2022‒2025. Ennusteen mukaan BKT supistuu 3‒3,5 % tänä vuonna, kun heinäkuun ennusteessa talouden notkahdukseksi arvioitiin 4‒6 %. Seuraavien vuosien ennusteet pysyivät ennallaan eli talouden uskotaan supistuvan 1‒4 % vuonna 2023 ja kasvavan 1,5‒2,5 % vuosina 2024 ja 2025. Varsinkin kotimaisen kysynnän arvioidaan heikkenevän tänä vuonna aiemmin odotettua vähemmän. Kotitalouksien kulutuksen ennustetaan supistuvan 3–3,5 % ja investointien jopa kasvavan 0–1 prosenttia. Viennin odotetaan supistuvan 15–16 % ja tuonnin 22,5–23,5 %.

Keskuspankki arvioi vuosi-inflaation olevan 12‒13 % tämän vuoden lopussa. Vuoden 2023 lopun inflaatioennuste pysyi ennallaan 5‒7 prosentissa, kuten myös seuraavien vuosien ennuste (lähellä neljää prosenttia). Keskimääräisen avainkoron odotetaan olevan 4,5‒6,4 % vuonna 2023 ja 4,1‒4,8 % vuonna 2024.

 

Venäjän keskuspankki piti avainkoron ennallaan202245_v3.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/44 Näytä viikkokatsaus 2022/46