BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/45

Talousministeriön alustavan arvion mukaan Venäjän BKT supistui syyskuussa 5 % vuotta aiemmasta, kun heinä-elokuussa pudotusta oli 4 %. Tammi-syyskuussa BKT:n arvioidaan supistuneen 2 % vuotta aiemmasta. Vuoden alkukuukausina ennen hyökkäyssotaa Venäjän BKT kasvoi vielä reippaasti. 

Taloutta painoi etenkin kulutuksen heikentyminen. Vähittäiskaupan pudotus syveni ja myynnin määrä oli syyskuussa 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kulutuskysyntää vähensi ostovoiman lasku, sillä venäläisten reaalitulot supistuivat heinä-syyskuussa yli 3 % vuotta aiemmasta. Kysyntää painoi myös syyskuun lopulla alkanut osittainen liikekannallepano. 

Myös teollisuustuotannon luisu syveni syyskuussa. Kaivannaistuotanto supistui 2 % vuotta aiemmasta. Raakaöljyn tuotanto kasvoi vielä hieman, mutta kasvu hidastui ja oli syyskuussa enää 0,5 %. Kaikkien muiden keskeisten kaivannaisten tuotanto supistui. Laskua veti maakaasu, jota tuotettiin 26 % vähemmän kuin vuotta aiemmin (pl. LNG). Jalostusteollisuuden tuotannon pudotus kiihtyi syyskuussa ja oli 4 %.

Taloutta tukivat syyskuussa edelleen maatalous ja rakentaminen. Maataloustuotanto kasvoi 7 % vuotta aiemmasta. Rakentaminen hiipui hieman syyskuussa, mutta kasvoi edelleen 6 % vuotta aiemmasta. Asuinrakentaminen kääntyi laskuun ja supistui 8 % vuotta aiemmasta.  

Syyskuun lopulla alkaneen ja lokakuun lopussa päättyneeksi ilmoitetun osittaisen liikekannallepanon vaikutukset ovat osin jo näkyneet Venäjän taloudessa. Lokakuussa tehdyissä kyselyissä noin kolmannes venäläisyrityksistä ilmoitti liikekannallepanon kohdistuneen omiin työntekijöihinsä. Vielä suurempi osa yrityksistä odotti liikekannallepanon vaikuttavan negatiivisesti työmarkkinoihin ja kysyntään tulevina kuukausina.

 

Venäjän talouskehitys heikkeni laaja-alaisesti syyskuussa202245_v1.png

Lähteet: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/44 Näytä viikkokatsaus 2022/46