BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/45

Kiinan tavaravienti Venäjälle supistui keväällä jyrkästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan, mutta on syksyllä elpynyt sotaa edeltävälle tasolleen. Viennin kasvu on hidastunut viime kuukausina kesän ripeän elpymisen jälkeen, mutta ennakkotietojen mukaan vienti kasvoi lokakuussa edelleen hieman syyskuuhun verrattuna. Kiina on noussut Venäjän selvästi suurimmaksi tuontimarkkinaksi ja kesällä sen osuus Venäjän tavaratuonnista oli jo runsas kolmannes.

Kiinan viennissä Venäjälle maalis-syyskuussa kasvoi nopeimmin kemiallisten tuotteiden vienti, mikä voi heijastaa korkeita raaka-ainehintoja. Myös moottoriajoneuvojen vienti on kasvanut reippaasti mm. pakettiautojen ja autonosien vetämänä. Sitä vastoin koneiden ja laitteiden vienti on kasvanut muuta vientiä hitaammin ja on hädin tuskin kuronut umpeen kevään pudotuksen. Kiina ei siis näytä ainakaan toistaiseksi korvanneen laajamittaisesti Venäjän teknologiatuontia muista maista.

Kiina ja muut itäisen Aasian maat ovat olleet Venäjän teknologiatuonnin keskeisiä tuontimarkkinoita. Venäjän sähkölaitetuonnista lähes puolet tuli Kiinasta vuonna 2019. Myös ASEAN-maat ja Taiwan ovat olleet tärkeitä sähkölaitetoimittajia Venäjälle. Japani ja Korea taas ovat olleet keskeisiä toimittajia Venäjän moottoriajoneuvojen ja laivojen tuonnissa. Venäjän teknologiatuontia itäisestä Aasiasta on tarkasteltu tuoreessa BOFIT Policy Briefissa.

 

Kiinan tavaravienti Venäjälle kasvoi edelleen hieman lokakuussa202245_v4.png

Lähteet: Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/44 Näytä viikkokatsaus 2022/46