BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/44

Kiina raportoi kolmannen neljänneksen BKT-kasvun olleen 3,9 % vuoden takaiseen verrattuna. Talous kasvoi myös edellisestä neljänneksestä lähes 4 %. BOFITin omat vaihtoehtoiset  laskelmat kuitenkin viittaavat BKT-kasvun olleen virallisia lukuja selvästi hitaampaa. Virallisten ja vaihtoehtoisten kasvulukujen välinen erotus on kasvanut tänä vuonna huomattavasti.

Kuukausi-indikaattorien mukaan kulutuskysyntä heikkeni jälleen syyskuussa. Vähittäiskaupan nimelliskasvu laski elokuun reilusta viidestä prosentista syyskuussa 2,5 prosenttiin. Koska vähittäiskaupalle ei enää julkaista reaalikasvulukuja, kehitystä täytyy arvioida kuluttajahintainflaation avulla, joka oli syyskuussa 2,7 vuodentakaisesta. Kysynnän vaimeudesta kertoo myös tuonnin kehitys, joka dollarimääräisesti supistui syyskuussa 0,4 prosenttia vuodentakaisesta. Myös viennin kasvu hidastui kolmannen neljänneksen kuluessa ja oli syyskuussa 5,6 %. Teollisuustuotannossa kasvu sen sijaan hieman piristyi ja nousi syyskuussa yli 6 prosenttiin. Tuotanto kasvoi eniten mm. erilaisissa kulkuvälineissä, aurinkopaneeleissa, generaattoreissa ja alumiiniseoksissa. Vastaavasti tuotanto supistui etenkin metallisissa säiliöissä, kannettavissa sähkötyökaluissa ja mikropiireissä.

Talouskasvua kurittaa erityisesti tiukka koronapolitiikka, joka aiheuttaa tuotantoseisokkeja, estää ihmisten liikkumista, aiheuttaa epävarmuutta ja supistaa kysyntää erityisesti vähittäiskaupassa ja palvelualoilla. Vaimean kysynnän lisäksi rahoitusongelmien kanssa edelleen painivat rakennuttajat hidastavat kiinteistösektorin elpymistä. Kolmannella neljänneksellä rakennusaloituksia tehtiin 45 % edellisvuotta vähemmän ja kiinteistöjä myytiin 22 % vähemmän. Kiinteistösektorin alamäkeä heijastelee myös kotitalouksien lainakannan kasvun hiipuminen ennätyksellisen hitaaksi. Syyskuussa kotitalouslainojen kanta kasvoi 4,5 % vuodentakaisesta, kun vielä viime vuoden lopulla oltiin reilusti kaksinumeroisissa kasvuluvuissa. Kotitalouslainojen osuus koko pankkilainakannasta on vajaa 30 %. Yrityslainakannan vuosikasvu sen sijaan nousi syyskuussa 14 prosenttiin.

Lehdet raportoivat jatkuvasti uusista ja laajenevista koronarajoituksista. Kiinan viralliset ostopäällikköindeksit sekä teollisuudessa että palvelusektorilla laskivat molemmat lokakuussa alle 50 pisteen, mikä kertoo taloudellisen aktiviteetin supistumisesta. Myös Markitin ostopäällikköindeksit, jotka kattavat suhteellisesti enemmän yksityisiä ja vientisektorin yrityksiä, pysyivät lokakuussa syyskuun tapaan alle 50 pisteessä.

Kuluvan vuoden viralliset BKT-kasvuluvut ovat olleet selvästi vaihtoehtoisia laskelmia korkeampia202244_k3.png

Lähteet: NBS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/43 Näytä viikkokatsaus 2022/45