BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/43

Federaatiobudjetin nimellistulojen luisu vuodentakaisesta lieventyi syyskuussa neljään prosenttiin, mikä johtui erinäisistä muista tuloeristä kuin öljy- ja kaasuverotuloista. Viimeisen kolmen kuukauden jaksolla tulot olivat kuitenkin 14 % vuodentakaista pienemmät. Luisu oli suurin piirtein sama öljy- ja kaasuverotuloissa sekä budjetin muissa tuloissa.

Federaatiobudjetin nimellismenojen nousu kiihtyi uudelleen syyskuussa ja oli yli 30 % vuodentakaisesta. Kolmen viimeisen kuukauden osalta menojen vuosinousu oli yli 20 % eli myös reaalisesti melko paljon, kun kuluttajahintojen ja teollisuuden kotimaisten toimitusten tuottajahintojen nousu on hidastunut keskimäärin vähän yli 10 prosenttiin. Budjetin alijäämä viimeisen 12 kuukauden jaksolla syveni 0,7 prosenttiin BKT:stä.

Alue- ja paikallisbudjettien omat nimellistulot eli tulot ilman saatuja varojensiirtoja lisääntyivät nopeasti koko viime kevään, mutta kesä-elokuussa nousu painui alle 9 prosenttiin vuodentakaisesta. Varojen siirtoja federaatiobudjetista on tullut hieman vaihtelevasti ja kesä-elokuussa niiden lisäys vuotta aiemmasta oli varsin laimeaa. Budjettien menojen nousu nopeutui selvästi loppukeväällä ja alkukesällä, ja elokuun vaimeasta noususta huolimatta kesä-elokuussa menojen kasvu vuodentakaisesta oli 20 %. Ylijäämää kertyi saatujen varojensiirtojen jälkeen viimeisen 12 kuukauden aikana 0,8 % BKT:stä.

Verrattuna finanssiministeriön arvioihin koko tämän vuoden kehityksestä federaatiobudjetin tulojen nousu oli tammi-syyskuussa linjassa vuosiarvion kanssa. Öljy- ja kaasuverotuloja on kertynyt vuosiarviota paremmin, mutta muita budjettituloja vähemmän (-4 % vuodentakaisesta) kuin vuosiarviossa (-1 %). Menot ovat nousseet yli 20 % eli vähän nopeammin kuin koko vuoden arviossa (17 %).

Alue- ja paikallisbudjeteissa tulojen nousu (pl. saadut varojen siirrot) vuodentakaisesta oli tammi-elokuussa huomattavasti nopeampaa kuin alueet ja finanssiministeriö ovat arvioineet koko vuoden osalta. Varojen siirrot federaatiobudjetista kuitenkin lisääntyivät myös siitä huolimatta, että koko vuoden arviossa varojen siirtojen nousu on lähellä nollaa (varoja on tosin saatettu siirtää alueille etupainoisesti nykyisen epävarmuuden keskellä). Myös aluebudjettien menot ovat nousseet hieman ripeämmin (16 % vuodentakaisesta) kuin koko tämän vuoden arviossa (13 %).

Venäjällä federaatiobudjetin sekä alue- ja paikallisbudjettien tulot laskussa ja menot kasvussa

202243_v1.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/42 Näytä viikkokatsaus 2022/44