BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/39

Hallituksen hyväksymässä vuosien 2023–2025 alustavassa budjettisuunnitelmassa federaatiobudjetin tulojen odotetaan kasvavan tänä vuonna 9 %. Tuloja pönkittävät etenkin öljyn ja kaasun tuotannon ja viennin verotuksesta saatavat tulot, joiden ministeriö ennakoi kasvavan tänä vuonna lähes 50 %. Öljy- ja kaasutulojen osuus federaatiobudjetin tuloista on ollut tänä vuonna lähes puolet. Ensi vuonna budjettitulojen odotetaan supistuvan 6 %, kun öljy- ja kaasutulot vähenevät neljänneksellä. Vuosina 2024–25 kokonaistulojen ennakoidaan kääntyvän jälleen maltilliseen kasvuun, vaikka öljy- ja kaasutulot supistuvat edelleen pari prosenttia molempina vuosina.

Federaatiobudjetin menojen arvioidaan suunnitelmassa kasvavan tänä vuonna 17 %. Nopean inflaation vuoksi menojen reaalinen kasvu jää kuitenkin huomattavasti maltillisemmaksi. Vuosina 2023–2025 menojen on budjetoitu pysyvän tämän vuoden tasolla, joten reaalisesti menot ovat supistumassa. Alustavan budjetin mukaan puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden sekä sosiaalimenojen osuus menoista kasvaa ensi vuonna. Sitä vastoin mm. talouteen ja hallintoon (esim. tiet ja muu infrastruktuuri) suuntautuvia menoja aiotaan leikata.

Suunnitelman mukaan federaatiobudjetti on alijäämäinen vuosina 2022–2025. Alijäämää arvioidaan kertyvän vuosittain 1–2 % BKT:stä ja yhteensä noin 7 700 mrd. ruplaa (noin 130 mrd. dollaria Venäjän keskuspankin virallisella kurssilla). Alijäämä aiotaan rahoittaa öljyrahaston varoilla ja velanotolla. Venäjän öljyrahaston likvidit varat on sijoitettu valuuttamääräisiin arvopapereihin, joten Venäjälle asetetut talouspakotteet rajoittavat niiden käyttöä. Finanssiministeriö voi käyttää varoja siten, että se siirtää jäädytetyt varat keskuspankin omistukseen ja saa keskuspankilta vastineeksi ruplia.

Venäjän finanssiministeriö on syyskuussa palannut lainamarkkinoille ensimmäistä kertaa sodan alkamisen jälkeen. Se laski liikkeeseen 14.9. valtion 10 vuoden velkakirjoja 10 mrd. ruplan arvosta. Finanssiministeriö yritti laskea liikkeelle velkakirjoja yhteensä 30 mrd. ruplan arvosta jälleen 21.9., mutta peruutti liikkeellelaskun vähäisen kysynnän vuoksi.

Venäjän valtio pystynee rahoittamaan kaavailemansa alijäämän. Budjettikehikko saattaa kuitenkin perustua liian optimistisille oletuksille. Budjettisuunnitelmiin saattaa myös tulla vielä muutoksia ennen niiden lopullista hyväksymistä.


Näytä viikkokatsaus 2022/38 Näytä viikkokatsaus 2022/40