BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/39

Taloutta tukivat alkutuotanto, rakentaminen ja eräät rakentamiseen ja sotateollisuuteen kytkeytyneet teollisuuden toimialat, kuten sementin ja metallijalosteiden tuotanto. Kaivannaistuotanto kasvoi elokuussa prosentin vuotta aiemmasta raakaöljyn ja nesteytetyn maakaasun vetämänä. Muu maakaasutuotanto sitä vastoin supistui yli 20 %. Maatalouden kasvu kiihtyi reippaasti ja elokuussa tuotanto lisääntyi peräti 9 % vuotta aiemmasta. Rakentaminen kasvoi elokuussa edelleen 8 %.

Kulutusvetoisilla toimialoilla kehitys on sitä vastoin jatkunut heikkona. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli elokuussa yhä 9 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vaikka inflaatio on hidastunut viime kuukausina, kuluttajahinnat nousivat elokuussa vielä 14 % vuotta aiemmasta. Hintojen nopea nousu on syönyt kuluttajien ostovoimaa ja keskimääräinen reaalipalkka oli heinäkuussa 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Työmarkkinatilanne on pysynyt edelleen vakaana. Työllisten määrä oli elokuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin ja työttömyysaste oli yhä historiallisen matalalla tasolla 4 prosentin tuntumassa.

Teollisuudessa kehitys on ollut heikointa sellaisilla toimialoilla, joihin kohdistuu pakotteita tai jotka ovat riippuvaisia tuonnista ja ulkomaisista yrityksistä. Esim. EU:n tuontikielto venäläiselle puutavaralle tuli voimaan heinäkuussa. Puuteollisuuden tuotanto supistui heinä-elokuussa noin 20 % vuotta aiemmasta. Tuonnista ja ulkomaisista yrityksistä hyvin riippuvainen henkilöautojen tuotanto oli elokuussa edelleen 70 % pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Venäjän talousministeriö arvioi Venäjän BKT:n supistuneen elokuussa 4 % ja tammi-elokuussa 1,5 % vuotta aiemmasta. Tällä viikolla julkaistuissa ennusteissa OECD odottaa Venäjän BKT:n supistuvan 5,5 % tänä vuonna ja 4,5 % ensi vuonna, EBRD taas ennustaa 5 %:n pudotusta tälle vuodelle ja 3 %:n supistumista ensi vuodelle.

Kaivannaistuotanto ja rakentaminen tukivat Venäjän taloutta elokuussa, vähittäiskaupan kehitys yhä heikkoa

202239_v2.png

Lähteet: CEIC, Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/38 Näytä viikkokatsaus 2022/40