BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/38

Kuukausi-indikaattorien antama kuva Kiinan talouskehityksestä parantui verrattuna kesä-heinäkuuhun ja erityisesti heikkoon alkuvuoteen, jolloin koronarajoitukset vähensivät talouden aktiviteettia. Asuntorakentaminen supistuu kuitenkin edelleen, ja yhdessä korona- ja kiinteistömarkkinatilanteen aiheuttaman epävarmuuden kanssa painaa kotimaista kysyntää.

Vähittäiskaupan nimellinen vuosikasvu kiihtyi elokuussa selvästi reiluun 5 prosenttiin. Tilastovirasto ei enää julkaise vähittäismyynnin reaalikasvua. Kuluttajahintainflaatio oli elokuussa 2,5 % (heinäkuussa 2,7 %), jonka perusteella vähittäismyynnin voidaan arvioida kasvaneen reaalisesti vajaat 3 % vuotta aiemmasta. Autokaupan piristyminen ja viime vuoden heikko vertailukohta selittävät vähittäiskaupan vuosikasvun kiihtymistä. Autoveron alennukset kasvattivat autokaupan arvoa elokuussa 16 % vuodentakaisesta. Tammi-elokuussa autoja myytiin kuitenkin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastoviraston mukaan vähittäiskaupan arvo laski elokuussa hieman heinäkuuhun verrattuna. Kuukausitasolla vähittäiskauppa on hidastunut kesäkuusta lähtien.

Teollisuustuotanto on pärjännyt vähittäiskauppaa paremmin tänä vuonna viennin kasvun tukemana. Elokuussa teollisuustuotannon vuosikasvu kiihtyi hieman reiluun 4 prosenttiin. Viennin kasvu kuitenkin hidastui elokuussa selvästi alkukesään verrattuna. Dollareissa mitattuna viennin arvo kasvoi 7 % vuotta aiemmasta (18 % kesä-heinäkuussa). Tuonnin arvo ei kasvanut lainkaan viime vuoden elokuuhun verrattuna. Kauppamäärät ovat tänä vuonna kasvaneet kaupan arvoa vähemmän. Kiinan tullin tilastojen mukaan tavaraviennin määrä kasvoi tammi-heinäkuussa keskimäärin 3 % ja tavaratuonnin määrä supistui 8 %. Viennin kasvun hidastumisen odotetaan jatkuvan maailmantalouden kysynnän heiketessä.

Rakennuttajien vakavat rahoitusongelmat ovat jatkuneet jo reilun vuoden. Se painaa rakentamista ja asuntokauppaa sekä sitä kautta koko talouden kehitystä. Tilanteeseen ei ole odotettavissa nopeaa helpotusta. Laajamittaisiin tukitoimiin ja rakennuttajien pelastusoperaatioihin ei ole ryhdytty. Elokuussa uusia kiinteistöjä alettiin rakentaa pinta-alalla mitaten 46 % vähemmän ja asuntoja myytiin 23 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntojen hinnoista ei ole saatavilla luotettavia kokonaistilastoja. Tilastoviraston seuraamasta 70 suuresta kaupungista saatavilla olevien tietojen mukaan 61 kaupungissa asuntojen hinnat olivat elokuussa vuodentakaista matalammalla. Tässä tilastossa asuntojen hinnanlasku on ollut näin laaja-alaista edellisen kerran vuonna 2015.

Kiinassa rakentamisen ja asuntokaupan alamäki on jatkunut jo yli vuoden

202238_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT. Vähittäiskaupan reaalikasvu laskettu kuluttajahintainflaation avulla.


Näytä viikkokatsaus 2022/37 Näytä viikkokatsaus 2022/39