BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/32

Kommunistisen puolueen politbyroo kokousti 28.7. ja julkaisi sen jälkeen virallisen lausunnon, jossa merkittävintä oli se, mikä jätettiin sanomatta. Tukahduttamiseen tähtäävää koronapolitiikkaa päätettiin jatkaa, vaikka se on selvästi hidastanut viime kuukausien talouskasvua. Enää lausunnossa ei kuitenkaan mainittu numeerista BKT:n kasvutavoitetta kuluvalle vuodelle. Sen sijaan politbyroo kannusti taloutta pääsemään loppuvuonna ”parhaaseen lopputulemaan”. Muutos on tervetullut – etenkin jos se on pysyvä - kun tiettyä kasvulukua ei enää tarvitse talouden eri tasoilla tavoitella hinnalla millä hyvänsä.

Maaliskuussa julkistettua noin 5,5 prosentin kasvutavoitetta pidettiin jo silloin haastavana saavuttaa ilman mittavia elvytystoimia. Kevään aikana talouskasvu hidastui koronarajoitusten ja kiinteistösektorin alamäen myötä entisestään, ja toisella neljänneksellä BKT kasvoi virallisissakin tilastoissa hyvin hitaasti (0,4 % vuoden takaiseen verrattuna). Jotta 5,5 prosentin kasvutavoitteeseen olisi tänä vuonna päästy, BKT:n olisi loppuvuonna pitänyt kasvaa yli 8 %:n vauhtia. Keskeiset ennustelaitokset ovat jo aiemmin laskeneet ennusteensa kasvutavoitetta selvästi hitaammiksi (BOFIT Viikkokatsaus 30/2022).


Näytä viikkokatsaus 2022/31 Näytä viikkokatsaus 2022/33