BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/30

IMF ennustaa tällä viikolla julkaistussa World Economic Outlookissa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,2 %, joka on huomattava pudotus viime vuoden 6,1 prosentin kasvuun. Kuluvan vuoden ennustetta on laskettu selvästi, sillä vielä alkuvuodesta IMF odotti kasvun yltävän 4,4 prosenttiin tänä vuonna. Nousevien talouksien kasvuennusteet ovat hieman muita maita korkeammat, mutta vaihtelua kasvuprosenteissa on runsaasti. IMF ennustaa Kiinan bruttokansantuotteen vuosikasvuksi 3,3 %, Venäjän -6 % ja Intian 7,4 %. Kasvulukuja varjostaa etenkin alkuvuoden synkät talousnäkymät koronaviruksen, Ukrainan sodan ja inflaation takia.

Edeltävään IMF:n huhtikuussa julkaistuun ennusteeseen verrattuna Kiinan kasvuennustetta laskettiin prosenttiyksikön verran ja tammikuussa ennustettuun 4,8 prosenttiin verrattuna 1,5 prosenttiyksikköä. Alkuvuonna 2022 ennen Kiinan koronavirustilanteen pahenemista eri toimijoiden julkaisemissa ennusteissa kasvuodotukset olivatkin huomattavasti korkeampia vaihdellen välillä 4–6 % (BOFIT Viikkokatsaus 04/2022). Koronavirussulkujen vuoksi kaikki keskeiset toimijat ovat laskeneet ennusteitaan ja nyt BKT:n kasvun arvioidaan tavallisesti jäävän kahden ja neljän prosentin väliin tänä vuonna.

Venäjän talouden odotetaan edelleen supistuvan voimakkaasti tänä vuonna, mutta hieman lievemmin kuin alkuvuonna odotettiin. IMF nosti uutta ennustettaan kaksi prosenttiyksikköä huhtikuun ennusteeseen verrattuna. Pankeista JPMorgan nosti oman ennusteensa jopa -3,5 prosenttiin heinäkuussa aiemmasta arviostaan, joka oli -5 prosenttia. Ennusteen nostoon on vaikuttanut etenkin öljyn hinnan nousu ja venäläisöljyn kysynnän jatkuminen. Myös työmarkkinat ovat pysyneet vakaina ja yksityinen kulutus suhteellisen vahvana tilanteesta huolimatta. Sota ja sanktiot tulevat kuitenkin ennusteiden mukaan vaikuttamaan Venäjän talouteen myös vuonna 2023, jolloin BKT:n odotetaan yhä supistuvan.

Intian talouden odotetaan kasvavan vahvasti tänä vuonna, sillä arviot BKT:n kasvusta vuodelle 2022 ovat noin seitsemän prosenttia IMF:n, OECD:n ja pankkien ennusteissa. Vaikka Intialle odotetaankin yhtä tämän vuoden korkeimmista kasvuprosenteista, vuoden alkuun verrattuna ennusteita on laskettu muutaman prosenttiyksikön verran. Tammikuussa IMF:n arvio Intian BKT:n kasvusta oli 9 % ja Maailmanpankin 8,3 %. Myös odotukset tulevaisuuden kasvusta ovat maltilliset - vuonna 2023 BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan ja kasvuennusteet vaihtelevat 4–6 prosentin välillä.

Keväällä ja kesällä julkaistuissa vuoden 2022 BKT:n kasvuennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan, Kiinan kasvun hidastuvan ja Intian kasvuvauhdin olevan maailman kärkiluokkaa.

202230_k3.png
Lähteet: IMF, Maailmanpankki, OECD, Fitch, BOFIT, JPMorgan, Goldman Sachs, ADB ja Nomura


Näytä viikkokatsaus 2022/29 Näytä viikkokatsaus 2022/31