BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/32

YK:n julkaiseman uuden maailman väestöennusteen mukaan Intia ohittaa Kiinan väestömäärässä ensi vuonna. Tuolloin kummassakin maassa ennakoidaan olevan 1,4 miljardia ihmistä. Noin kolmannes maapallon väestöstä tulee näistä kahdesta maasta.

Kiinan väkiluvun odotetaan kääntyvän laskuun kuluvan vuoden aikana. Lasku heijastelee alhaista syntyvyyttä, joka on 1990-luvulta lähtien ollut alle kaksi lasta synnytysikäistä naista kohden. Syntyvyysluvun pitäisi olla 2,1, jotta väestön määrä pysyisi pitkällä tähtäimellä vakaana. Viime vuonna Kiinan syntyvyysluku oli 1,2.

Syntyvyyttä rajoitettiin Kiinassa ns. yhden lapsen politiikalla vuodesta 1980 lähtien. Perhekokoa koskevia rajoituksia on viime vuosina höllennetty väestön nopean ikääntymisen hillitsemiseksi. Vuonna 2016 pareille annettiin mahdollisuus kahden lapsen hankkimiseen, ja viime vuonna rajaa nostettiin kolmeen lapseen. Politiikkamuutoksesta huolimatta syntyvyys on jatkanut alamäkeä.

Myös Intiassa syntyvyys on ollut laskusuunnassa jo jonkin aikaa. Tällä hetkellä syntyvyysluku on kaksi, eli alle tason, jota vakaa väestökehitys pitkällä aikavälillä edellyttäisi. Väestömäärän odotetaan kasvavan vielä jonkin aikaa, mutta melko verkkaista tahtia. Sen odotetaan kääntyvän laskuun vuosisadan toisella puoliskolla 1,7 miljardin tasolta.

Niin kuin Kiinassa viime vuosikymmeninä, myös Intiassa väestönkasvun moottorina on kuolleisuuden väheneminen, jonka seurauksena elinaika pidentyy. YK ennakoi elinajanodotteen nousevan Intiassa ensi vuonna 72 ikävuoteen, eli kymmenisen vuotta vuosituhannen alun tasoa korkeammalle.

Elinajanodotteen kasvun taustalla on erityisesti terveydenhuolto, jonka ansiosta lapsi- ja äitikuolleisuus sekä kuolleisuus tartuntatauteihin ovat vähentyneet. Esimerkiksi ripulitautien, jotka ovat perinteisesti olleet yleisimpiä lapsikuolleisuuden syitä Intiassa, ehkäisyyn ja hoitoon on panostettu monin eri tavoin kuten lisäämällä rokotuksia sekä panostamalla hygieniaan ja hoitoon. Parannusten myötä alle 1-vuotiaiden kuolleisuus on puolittunut Intiassa parissa vuosikymmenessä.

Elinajan pidentymisen ja syntyvyyden laskun myötä väestö niin Intiassa kuin Kiinassakin vanhenee vauhdilla. YK ennustaa, että väestön mediaani-ikä, joka on tällä hetkellä Intiassa 28 vuotta ja Kiinassa 39 vuotta, nousee kummassakin maassa noin kymmenellä vuodella vuoteen 2050 mennessä.

Kiinan ja Intian väestön määrä, mrd. henkilöä.
202232_c4.png
Lähteet: UN World Population Prospects Database, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/31 Näytä viikkokatsaus 2022/33