BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/33

Federaatiobudjetin tulot vajosivat heinäkuussa peräti neljäsosan vuodentakaisen tason alapuolelle. Tulot öljyn ja kaasun tuotantoveroista ja vientitulleista kääntyivät ensi kertaa tänä vuonna pienemmiksi kuin vuotta aiemmin. Pudotus oli yli viidesosa. Urals-öljyn hinta oli kesä-heinäkuussa edelleen tuntuvasti korkeammalla kuin vuotta aiemmin, mutta ruplissa hinta oli selvästi vuodentakaista alempana. Lähes kokonaan dollareissa määritettyjen öljy- ja kaasuverotulojen ruplamääräistä arvoa onkin pienentänyt ruplan kurssi, joka oli kesä-heinäkuussa 27 % korkeammalla kuin vuotta aiemmin.

Federaatiobudjetin muut tulot kuin öljy- ja kaasuverotulot putosivat heinäkuussa lähes 30 % vuodentakaisesta. Valtion tuloja tuonnista on vähentänyt tuonnin jyrkkä luisu ja ruplan vahva kurssi. Tulot tuonnista perittävistä arvonlisäveroista olivat touko-heinäkuussa noin 40 % pienemmät kuin vuotta aiemmin ja tulot tuontitulleista noin 60 % pienemmät. Kotimaisesta tuotannosta kertyvät ALV-tulot ovat vaihdelleet tämän vuoden eri kuukausina erittäin paljon, vaikka tuotanto ja kulutus eivät ole heilahdelleet läheskään samalla tavalla. Touko-kesäkuussa nämä ALV-tulot olivat yli puolet vuodentakaista suuremmat, kun taas huhti- ja heinäkuussa vuosimuutos oli -40–50 %. Vaihtelut liittynevät lähinnä ALV-verojen keruutahtiin ja mahdollisesti myös niiden palautustahtiin.

Federaatiobudjetin menoista on aiempaa vaikeampi saada tietoja, mutta venäläisen EEG-tutkimuslaitoksen mukaan budjetin menot olivat heinäkuussa edelleen 25 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Myös koko tammi-heinäkuun jaksolla menojen vuosikasvu oli yli 20 % eli inflaatiotahtia nopeampi. Varsin kattavat tiedot federaatiobudjetin eräistä suurista menoeristä kuten sosiaalimenoista sekä menoista talouden eri sektoreille kertovat näiden menojen lisääntyneen hyvin maltillisesti tänä vuonna. Muiden menojen nopea kasvu viittaa niihin sisältyvien suurimpien erien eli puolustusmenojen sekä sisäisen turvallisuuden ja lainvalvonnan menojen kovaan nousuun.

Federaatiobudjetti on kääntynyt vajeen puolelle, ja etenkin heinäkuun vaje oli hyvin syvä. Koko tämän vuoden osalta vajeen suuruudeksi on muodostumassa pari prosenttia BKT:stä, jos menot eivät lisäänny tänä vuonna enempää kuin 20 % ja öljy- ja kaasuverotulojen taustalla öljyn hinta ja ruplan kurssi sekä lisäksi budjetin muut tulot pysyvät viime kuukausien tasolla.

Venäjän federaatiobudjetin tulot putosivat poikkeuksellisen paljon heinäkuussa, menot kasvaneet viime kuukausina

202233_v1.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/32 Näytä viikkokatsaus 2022/34