BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/27

Kesäkuun lopussa järjestetyssä maailman johtavien teollisuusmaiden eli G7-maiden huippukokouksessa keskityttiin pitkälti Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa ja sen vaikutuksiin maailmanmarkkinoilla. G7-maat keskustelivat uusista toimista Venäjän vientitulojen leikkaamiseksi, Ukrainan tukemiseksi ja sodan globaalien vaikutusten lievittämiseksi.

G7-maat päättivät kieltää kullan tuonnin Venäjältä. Kulta on yksi Venäjän tärkeimpiä vientituotteita öljyn ja maakaasun jälkeen, vaikka sen osuus Venäjän viennissä onkin ollut vain muutamia prosentteja. Sota ja pakotteet ovat tosin rajoittaneet Venäjän kullanvientimahdollisuuksia jo aiemminkin. G7-maat keskustelivat myös hintakaton asettamisesta venäläiselle öljylle Venäjän vientitulojen vähentämiseksi. Sodan aiheuttama epävarmuus ja pakotteet leikkaavat Venäjän vientituloja vähitellen. Toukokuussa vaihtotaseen ylijäämä oli enää 15 mrd. dollaria, kun se vielä huhtikuun huipussaan oli lähes 40 mrd. dollaria. Heinä-elokuussa tulee voimaan mm. EU:n aiemmin asettamia tuontirajoituksia venäläisille tuotteille, kuten puulle ja kivihiilelle. EU:n kesäkuun alussa julistamissa öljyn tuontikielloissa siirtymäajat ovat 6–9 kk.

G7-maat vahvistivat myös tukeaan Ukrainalle. Maat ovat sitoutuneet antamaan Ukrainalle tänä vuonna yhteensä runsaat 30 mrd. dollaria taloudellista ja humanitääristä tukea. Ukraina tarvitsee näitä varoja kipeästi ja nopeasti, sillä Venäjän raakalaismaista hyökkäystä vastaan kamppailevalla valtiolla ei juuri ole tuloja. Suuri osa valtion menoista joudutaan jo rahoittamaan keskuspankkirahoituksella ulkomailta saatavasta taloudellisesta avusta huolimatta. Se lisää Ukrainan talouden haavoittuvuutta entisestään. 

Lisäksi G7-maat sopivat toimista, joilla pyritään pehmentämään sodan vaikutuksia globaaliin ruokaturvallisuuteen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on leikannut etenkin vehnän tarjontaa maailmanmarkkinoilla, koska Ukraina on ollut yksi maailman suurimmista vehnän viejämaista. Venäjä estää viljan viennin Ukrainan satamista ja on tuhonnut Ukrainan viljavarastoja sekä takavarikoinut laittomasti ukrainalaisia maataloustuotteita. Sodan vuoksi myös Ukrainan ensi vuoden viljasato on uhattuna. G7-maiden Venäjälle asettamat pakotteet eivät kohdistu maataloustuotteiden vientiin.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä oli edelleen suuri toukokuussa, vaikka supistui huomattavasti

202227_v3.png

Lähteet: Macrobond, Venäjän keskuspankki, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/26 Näytä viikkokatsaus 2022/28