BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/27

Ruplan dollarikurssi oli ennen sotaa noin 75 ruplaa. Sodan tuoma epävarmuus ja länsimaiden pakotteet heijastuivat välittömästi ruplan kurssiin, joka heikkeni maaliskuun alkupuolella noin 120 ruplaan. Venäjän keskuspankin asettamat pääomaliikkeiden rajoitukset leikkasivat nopeasti valuutan kysyntää samalla kuin vientitulojen kotiuttamisvaatimus kasvatti valuutan tarjontaa. Näiden toimien seurauksena ruplan kurssi oli huhtikuun puolivälin tienoilla jo samalla tasolla kuin ennen sotaa. Touko-kesäkuussa ruplan kurssi on vahvistunut edelleen ja kesäkuun lopussa Venäjän keskuspankin virallinen dollarikurssi kävi jo lähellä 51 ruplaa. Vahva rupla supistaa mm. vientiyritysten ruplissa laskettuja voittoja ja valtion ruplissa laskettuja öljyverotuloja. Esim. varapääministeri Andrei Belousov on jo todennut ”optimaalisen” dollarikurssin olevan noin 70--80 ruplaa.

Ruplan vahvistumista on pyritty hillitsemään lieventämällä sodan alussa asetettuja pääomaliikkeiden rajoituksia. Vientitulojen kotiuttamisvaatimus laskettiin ensin 80 prosentista 50 prosenttiin ja sen jälkeen poistettiin kokonaan. Venäjän vientitulot ovat pysyneet viime kuukausina suurina etenkin öljyn ja kaasun vientihintojen tukemana. Samaan aikaan tuonti on supistunut noin puoleen vuoden takaisesta, mikä vähentää valuutan kysyntää.

Poikkeuksellisen suureksi paisunut vaihtotaseen ylijäämä heijastaa osittain valuuttatulojen rajallisia käyttömahdollisuuksia nykytilanteessa. Länsimaiden asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän tuontia. Pakotteisiin liittyvät riskit vähentävät venäläisten halukkuutta siirtää pääomiaan ulkomaille. Siksi myös pääoman maastaviennin rajoituksia on höllennetty. Heinäkuun alussa yksityishenkilöiden ulkomaille tehtävien tilisiirtojen raja nostettiin jo miljoonaan dollariin kuukaudessa. Tilisiirtoja saavat tehdä venäläiset yksityishenkilöt ja ystävällisten valtioiden kansalaiset. Esimerkiksi EU-maiden kansalaisten ja yritysten tekemät tilisiirrot ovat edelleen rajoitusten alaisia.

Presidentti Putin allekirjoitti 5.7. valuuttasäännöstelyä koskevan uuden ukaasin, mikä antaa keskuspankin ja finanssiministeriön yhteiselle komissiolle oikeuden jatkossa määritellä valuuttatulojen kotiuttamisvaatimuksen. Samassa ukaasissa myös kielletään osinkojen ja yritysten voittojen siirtäminen ulkomaille valuuttamääräisenä.

Suurten ulkomaisten rahoituslaitosten puuttuminen Moskovan valuuttapörssin kaupankäynnistä näkyy kaupankäynnin volyymin supistumisena. Lisäksi länsimaiden pakotteet rajoittavat Venäjän keskuspankin mahdollisuuksia intervenoida markkinoilla. Touko-kesäkuussa pörssin valuuttakaupan määrä oli noin 45 % edellisvuotta pienempää. Pääomaliikkeiden rajoitusten takia Moskovassa noteerattu ruplan kurssi ei välttämättä heijasta käypää kurssia Venäjän ulkopuolella.

Rupla on vahvistunut poikkeuksellisen paljon suhteessa dollariin ja euroon

202227_v2.png

Lähde: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/26 Näytä viikkokatsaus 2022/28