BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/27

Venäjän toukokuun lopussa erääntyneiden noin 100 milj. dollarin ulkomaisen velan maksujen 30 vrk:n armonaika päättyi 27.6. eikä Venäjä pystynyt suorittamaan niitä. Luottoluokitusyhtiö Moody’s ilmoitti pitävänsä Venäjän valtiota nyt maksukyvyttömänä. Venäjällä olisi varaa maksaa velkansa, sillä se on saanut runsaasti valuuttatuloja viennistä vielä viime kuukausinakin. Ukrainan sodan seurauksena Venäjälle asetetut talouspakotteet rajoittavat kuitenkin merkittävästi Venäjän kansainvälistä maksuliikennettä ja ovat estäneet ulkomaisen velan maksut.     

Maksukyvyttömyyden välittömät vaikutukset ovat käytännössä rajalliset. Sota ja pakotteet ovat jo sulkeneet kansainväliset rahoitusmarkkinat Venäjältä lähes täysin. Venäjä ei myöskään välttämättä tarvitse lisärahoitusta tällä hetkellä maahan virtaavien vientitulojen ja valtion säästöjen vuoksi. Maksukyvyttömyys voi kuitenkin vaikeuttaa Venäjän valtion ja venäläisten yritysten ulkomaista lainansaantia ja nostaa lainakustannuksia pidemmällä aikavälillä, jos Venäjä pyrkii palaamaan kansainvälisille rahoitusmarkkinoille.

Maksukyvyttömäksi julistaminen on myös symbolisesti arka paikka Venäjälle. Venäjän hallinto on pyrkinyt estämään maksukyvyttömyyteen ajautumisen mm. yrittämällä maksaa velkansa ruplissa lainaehtojen vastaisesti. Venäläisten mielissä valtion maksukyvyttömyys yhdistyy helposti vuoden 1998 talouskriisiin ja siitä aiheutuneisiin mittaviin ongelmiin.


Näytä viikkokatsaus 2022/26 Näytä viikkokatsaus 2022/28