BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/27

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset alkavat vähitellen näkyä laaja-alaisemmin Venäjän taloudessa. Nopea inflaatio on syönyt venäläisten ostovoimaa ja leikannut kulutusta. Teollisuustuotantoa on tukenut sotateollisuus, kun taas muu tuotanto on kehittynyt heikommin. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan maan BKT supistui toukokuussa 4 % vuotta aiemmasta. Consensus Economicsin kesäkuun kyselyssä Venäjän BKT-ennusteiden keskiarvo oli tälle vuodelle -8 % ja ensi vuodelle -2 %. 

Kulutuskysyntä on vähentynyt epävarmuuden lisääntyessä ja ostovoiman heikentyessä. Vähittäiskaupan määrä oli toukokuussa 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajahinnat nousivat Venäjällä huhti-toukokuussa 17–18 % vuotta aiemmasta. Venäläisten keskimääräinen reaalinen (eli hintojen nousun suhteen korjattu) kuukausipalkka oli huhtikuussa 7 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste on edelleen pysynyt historiallisen matalana ja oli toukokuussa 3,9 %.

Tilastolaitos Rosstatin virallisten tilastojen mukaan teollisuustuotanto supistui toukokuussa 2 % vuotta aiemmasta. Kaivannaisteollisuuden tuotanto oli 1 % ja jalostusteollisuuden tuotanto 3 % pienempi. Jalostusteollisuuden sisällä kehitys oli jälleen hyvin vaihtelevaa. Henkilöautojen tuotanto on tyrehtynyt lähes täysin: toukokuussa Venäjällä valmistettiin vain vajaat 4 000 autoa, kun vuotta aiemmin tuotanto ylsi yli 112 000 autoon. Myös mm. junanvaunujen ja kaivinkoneiden tuotanto on pudonnut reippaasti. Toisaalta esim. tiettyjen turbiinien, radioelektronisten laitteiden ja lääkkeiden tuotanto moninkertaistui toukokuussa vuotta aiemmasta.

Venäläisen taloustutkimuslaitos CMASF:in arvion mukaan Venäjän teollisuustuotanto on supistunut viime kuukausina voimakkaammin, jos sotateollisuuden tuotantoa ei oteta huomioon. Toukokuun pudotukseksi CMASF arvioi 4 %. Armeijan ja sotateollisuuden toiminnan turvaamiseksi duuma hyväksyi tällä viikolla lakimuutoksen, jonka perusteella Venäjän hallitus voi tarvittaessa kohdistaa yrityksiin erityistoimia. Yritykset voidaan velvoittaa esim. valmistamaan tavaraa armeijalle, korjaamaan armeijan kalustoa tai hoitamaan armeijan kuljetuksia.

Venäjän talouden supistuminen jatkui monilla toimialoilla toukokuussa

202227_v1.png

Lähteet: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/26 Näytä viikkokatsaus 2022/28