BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/23

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset alkavat näkyä entistä laaja-alaisemmin Venäjän taloudessa, vaikka kehitys vaihtelee toimialoittain. Venäjän talousministeriön ennakkoarvion mukaan Venäjän BKT supistui huhtikuussa 3 % vuotta aiemmasta.

Sota on leikannut etenkin kulutusta, kun venäläisten ostovoima on heikentynyt hintojen noustessa nopeasti. Vähittäiskaupan myynnin määrä supistui huhtikuussa 10 % vuotta aiemmasta. Uusien autojen myynti on romahtanut viime kuukausina. AEB arvioi myynnin vähentyneen toukokuussa peräti 84 % vuotta aiemmasta.

Myös teollisuustuotanto on kääntynyt laskuun. Se supistui huhtikuussa 2 % vuotta aiemmasta. Kaivannaistuotantoa painoi etenkin venäläisen öljyn vähentynyt vientikysyntä. Öljyn jalostus väheni 10 % vuotta aiemmasta.

Jalostusteollisuudessa kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa. Ongelmia on aiheutunut erityisesti komponenttipulasta. Komponenttien tuonti Venäjälle on vaikeutunut huomattavasti EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteiden sekä ulkomaisten yritysten omien päätösten vuoksi. Autoteollisuuden tuotanto supistui huhtikuussa yli 60 % vuotta aiemmasta. Myös muiden kuljetusvälineiden sekä sähkölaitteiden valmistus supistui lähes 10 %. Sitä vastoin joillakin toimialoilla, kuten lääketeollisuudessa, tuotanto kasvoi reippaasti.

Kuljetussektori on myös kärsinyt sodan ja pakotteiden vaikutuksista. Kuljetusten kokonaismäärä supistui huhtikuussa 6 % vuotta aiemmasta. Lentokuljetukset vähenivät peräti 85 %. Monet maat ovat sulkeneet ilmatilansa venäläisiltä lentokoneilta. Lisäksi EU ja Yhdysvallat ovat kieltäneet ilmailualan tuotteiden ja palveluiden viennin Venäjälle.

Talouskehitystä tukivat vielä huhtikuussa rakentaminen ja maatalous. Rakentaminen kasvoi huhtikuussa 8 % vuotta aiemmasta asuntorakentamisen ripeän kasvun vetämänä. Maataloustuotanto kasvoi 3 %.

Venäjän talouskehityksen odotetaan heikkenevän tulevina kuukausina edelleen. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna 8–15 %. Useimmissa ennusteissa BKT:n ei odoteta kasvavan vielä ensi vuonnakaan. Venäjän taloustilannetta on analysoitu laajemmin tällä viikolla ilmestyneessä BOFIT-blogissa.

Venäjällä useimmat toimialat kääntyivät laskuun huhtikuussa

202223_v1.png

Lähteet: Rosstat, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/22 Näytä viikkokatsaus 2022/24