BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/23

Euroopan Unionin 3.6. julkaisema kuudes pakotepaketti sisältää merkittäviä uusia tuontikieltoja ja vientirajoituksia. Venäläisen raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonti meritse EU-maihin kielletään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kokonaan. Öljyn putkikuljetukset jäävät toistaiseksi kiellon ulkopuolelle, mutta suurimmat tuojamaat Saksa ja Puola ovat ilmoittaneet luopuvansa niistä vapaaehtoisesti. Raakaöljyn osalta kielto tulee voimaan joulukuun alussa ja öljytuotteiden osalta helmikuun 2023 alussa. Kivihiilen tuontikiellosta päätettiin jo huhtikuussa viidennen pakotepaketin yhteydessä. Maakaasun tuonti Venäjältä ei toistaiseksi ole rajoitteiden piirissä.

Öljyn tuontikieltoa tehostetaan kieltämällä venäläisen öljyn osto, välitys, rahoitus ja merikuljetusten vakuuttaminen. Iso-Britannian liittyminen vakuutustoiminnan kieltoon tekee maailman merillä liikkuvien venäläistä öljyä kuljettavien tankkereiden vakuuttamisesta erittäin vaikeaa. EU laajensi myös vientirajoituksiaan mm. liike-elämän palveluiden ja kemiallisten tuotteiden osalta.  Öljyn tuontikiellolla ja vientirajoituksilla pyritään leikkaamaan tuntuvasti Venäjän vientituloja ja federaation budjettituloja. Siten ne heikentävät Venäjän mahdollisuuksia jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Lisäksi EU päätti kieltää maksujen välityspalveluiden tarjoamisen kolmelle suurelle venäläiselle pankille (Sberbank, Rosselhozbank ja Credit Bank of Moscow). Päätös tarkoittaa näiden sulkemista pois kansainvälisen maksuliikenteen SWIFT-viestijärjestelmästä.  


Näytä viikkokatsaus 2022/22 Näytä viikkokatsaus 2022/24