BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/50

Viime aikoina otsikoissa pysynyt kiinalaisrakennuttaja Evergrande laiminlöi joulukuun alussa 83 miljoonan dollarin ulkomaisten velkakirjojen kuponkimaksut. Alun perin kuponkimaksut erääntyivät 6.11., mutta maksuille oli annettu 30 päivän jatkoaika. Luottoluokitusyhtiöistä Fitch luokitteli Evergranden ja sen kaksi tytäryritystä laiminlyönnin jälkeen osittain maksukyvyttömiksi (restricted default). Luokitus tarkoittaa, että velan tai korkomaksun laiminlyönnistä huolimatta yritys ei ole vielä aloittanut viralliseen maksukyvyttömyyteen liittyviä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyjä. Evergrande on perustanut seitsenjäsenisen riskienhallintakomitean, joka koostuu pääasiassa valtioon kytköksissä olevista toimijoista. Järjestelyihin liittyy vahvasti mm. Guangdongin paikallishallinto. Kiinan keskuspankin pääjohtaja Yi Gang ilmoitti Evergranden maksulaiminlyönnin jälkeen, että sijoittajien ja velkojien oikeuksia tullaan kunnioittamaan täysimääräisesti lain mukaisessa etuoikeusjärjestyksessä. Velkajärjestelystä on kuitenkin odotettavissa pitkä ja monimutkainen.

Joulukuussa toinen suuri kiinalaisrakentaja Kaisa Group yritti maksuvaikeuksien vuoksi vaihtaa 380 miljoonan dollarin arvoiset erääntyvät velkakirjansa myöhemmin erääntyviin, mutta neuvottelut sijoittajien kanssa päättyivät tuloksettomina. Kun sijoittajilta jäi saamatta 7.12. erääntyneet kuponkimaksut, Fitch luokitteli myös Kaisa Groupin osittain maksukyvyttömäksi.

Rakennuttajien vaikeudet ovat heijastuneet laajalti sektorin toimintaan ja kesän jälkeen sekä rakentaminen että kiinteistöjen myynti on selvästi supistunut. Kiinan kiinteistösektorin merkitystä, nykytilannetta ja sektorin mahdollisen kriisiytymisen vaikutuksia Kiinan taloudelle ja euroalueelle on arvioitu tarkemmin uudessa BOFIT Policy Brief -julkaisussa (linkki). Vaikutukset työllisyyteen ja kulutuskysyntään voivat pahimmillaan olla merkittävät, mikä lisäisi epävarmuutta ja yhteiskunnallista epävakautta. Mikäli Kiinan talouskasvu hidastuisi huomattavasti ja epävarmuus leviäisi muualle maailmaan, vaikutukset myös euroalueen talouskasvuun olisivat suuret.

Rakennussektorin alamäki näkyy rakennettavassa pinta-alassa ja kiinteistöjen myyntimäärissä

202150_k3.png

Lähteet: NBS, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/49 Näytä viikkokatsaus 2021/51