BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/50

Liikepankkien varantovelvoitetta laskettiin 0,5 prosenttiyksikköä keskiviikosta 15.12. alkaen. Muutos koski kaikkia pankkeja, paitsi sellaisia pienimpiä pankkeja, joiden varantovaatimustaso on jo nyt alhaisin mahdollinen 5 %. Varantovaatimus vaihtelee Kiinassa pankkien koon mukaan ja suurten pankkien yleinen varantovaatimustaso laski nyt 11,5 prosenttiin. Keskuspankki myöntää varantovaatimustasoon helpotuksia, jos pankki täyttää tietyt kriteerit. Tällä hetkellä suurin osa pankeista on oikeutettu 1 prosenttiyksikön helpotukseen. Lisäksi keskuspankki tekee pankkikohtaista arviointia sopivasta varantovaatimuksen tasosta. Keskuspankin mukaan painotettu keskimääräinen varantovaatimustaso pankkisektorilla laski 8,4 prosenttiin.

Keskuspankin mukaan varantovelvoitteen laskulla halutaan tukea reaalitaloutta ja alentaa rahoituskustannuksia, mutta se ei kuitenkaan tarkoita rahapolitiikan virityksen kevennystä, joka pysyy ”vakaana”. Toimi vapauttaa 1 200 mrd. juania (190 mrd. dollaria) pankkien likviditeettiä. Suuri osa tästä likviditeettilisäyksestä tosin imeytyi heti pois, kun keskuspankin liikepankeille myöntämiä vuoden mittaisia MLF-lainoja erääntyi samana päivänä 950 mrd. juania ja uusia lainoja myönnettiin 500 mrd. juania.

Pankkien varantovaatimusta laskettiin viimeksi heinäkuussa, mutta muilta keskeisiltä osin rahapolitiikkaa ei ole kevennetty tänä vuonna. Keskuspankki on toimillaan (varantovaatimusmuutokset huomioiden) lisännyt markkinalikviditeettiä paljon vähemmän kuin aiempina vuosina. 15.12. mennessä avomarkkinaoperaatioiden likviditeettivaikutus on ollut negatiivinen ja MLF-lainoja (sekä tiettyyn tarkoitukseen myönnettyjä kohdennettuja TMLF-lainoja) on myönnetty vähemmän kuin niitä on erääntynyt.

Keskeisiä viitekorkoja ei ole muutettu tänä vuonna. Keskuspankki piti myös joulukuussa MLF-lainojen koron muuttumattomana (2,95 % vuoden mittaisille lainoille). Pankkilainojen viitekorkona käytettävä LPR-korko asetetaan suhteessa MLF-korkoon, joten senkään laskulle joulukuussa ei välttämättä ole painetta. Joulukuussa laskettiin kuitenkin korkoja keskuspankin jälleenlainaus (relending) -ohjelmissa pankeille 0,25 prosenttiyksiköllä (esim. vuoden lainoille 2 prosenttiin). Jälleenlainausohjelma on suunnattu pienille ja keskisuurille pankeille, jotka voivat myöntää edullista lainaa määrättyihin tarkoituksiin kuten lainanantoon pk-sektorille ja saavat lainattua vastaavat varat keskuspankilta alhaisella korolla.

Toisin kuin kotimaanvaluutan talletuksille, joiden varantovaatimusta laskettiin, keskuspankki nosti 15.12. pankkien ulkomaanvaluuttatalletusten varantovaatimusta 7 prosentista 9 prosenttiin. Toimi hillitsee juanin vahvistumispaineita, mutta vaikutuksen arvioidaan olevan pieni pankkisektorille tai valuuttamarkkinoilla. Valuuttatalletusten varantovaatimuksen säätäminen on otettu uudelleen käyttöön tänä vuonna ja viimeksi tasoa nostettiin kesäkuussa. Juan on selvästi vahvistunut viime aikoina (ks. BOFIT Viikkokatsaus 48/2021).

Keskuspankin rahapolitiikkatoimien nettomääräinen markkinalikviditeetinlisäys eri instrumenttien kautta on tänä vuonna ollut viime vuosia selvästi pienempi

202150_k1.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/49 Näytä viikkokatsaus 2021/51