BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/50

Kiinan tilastoviraston mukaan kuluttajahinnat olivat marraskuussa 2,3 % korkeammat kuin vuotta aiemmin, kun vielä syyskuussa inflaatio oli alle yhden prosentin. Syksyn aikana etenkin energian hinta on noussut ja ruoan hinnan lasku vaihtui nousuksi, kun taas muiden hintojen vuosinousu on pysytellyt vakaana noin prosentissa viime kevään jälkeen. Energian hinnan nousu on näkynyt myös tuottajahintojen voimakkaana nousuna viime kuukausina. Kuluttajahintojen nousu on edelleen selvästi hitaampaa kuin vuodelle 2021 asetettu 3 prosentin inflaatioraja.

Energia on Kiinassa kallistunut, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen nousun vetämänä. Myös syksyllä nähty sähköpula ja sen vuoksi tehdyt muutokset sähkönhinnoittelumekanismiin näyttävät heijastuneen kotitalouksien sähkölaskuun. Elintarvikkeista etenkin tuorevihannekset ovat kallistuneet ja niiden hinnat olivat marraskuussa yli 30 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Toisaalta ruoanhintainflaatiota jarruttaa sianlihan hinnan normalisoituminen tänä vuonna, jonka vuoksi sen hinta on yli 30 % halvempaa kuin vuotta aiemmin. Afrikkalainen sikarutto vähensi voimakkaasti sianlihan tuotantoa 2019 ja lihan hinnat nousivat nopeasti hyvin korkeiksi.

Inflaatio on kiihtynyt samaan aikaan kun talouskasvu on hiipumassa. Marraskuussa talouden pääindikaattoreista vähittäiskaupan reaalikasvu hidastui puoleen prosenttiin vuotta aiemmasta, mikä viittaa kotimaisen kulutuskysynnän heikentyneen entisestään. Teollisuustuotannon kasvu pysyi alle 4 prosentissa, eli selvästi hitaampana kuin ennen koronakriisiä, jolloin kasvu oli 5–6 %. Myös kiinteiden investointien nimellinen kasvu hidastui hieman. Kasvua tukeakseen Kiinan keskuspankki kevensi hieman rahapolitiikan viritystä laskemalla liikepankkien varantovaatimusta joulukuussa.

Hinnat nousussa Kiinassa etenkin energian kallistumisen vetämänä

202150_k2.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/49 Näytä viikkokatsaus 2021/51