BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/52

Keskeiset kiinalaiset talouspolitiikan päättäjät kokoontuivat viime viikolla (16–18.12.) Pekingiin tärkeään vuosittaiseen talouden työkokoukseen, jossa päätetiin ensivuoden talouspolitiikan painopisteet ja asetettiin myös tavoitteet. Kokouksen pääviesti oli, että suuria muutoksia talouspolitiikan linjaan ei tehdä ensi vuoden aikana vaan pyritään jatkuvuuteen ja vakauteen. Viesti oli sama mitä vuotta aiemminkin (BOFIT Viikkokatsaus 51/2019).


Vuoden 2021 BKT:n kasvutavoitteesta ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta mediatietojen mukaan se asetetaan noin 8 prosenttiin. Virallisesti tavoite päätetään kansankongressin kokouksessa, joka luultavasti pidetään maaliskuussa. 8 prosentin kasvutavoite olisi linjassa useimpien kansainvälisten ennusteiden kanssa, kun BKT:n kasvu tulee ensi vuonna olemaan viime vuosiin nähden poikkeuksellisen ripeää heikon vertailuvuoden takia. Rahataloudessa tavoitteeksi asetettiin velkasuhteen pitäminen vakaana eli velkaantumisen kasvuvauhti pyritään pitämään yhtä suurena kuin nimellisen BKT:n kasvuvauhti. Lisäksi korkouudistusta tullaan viemään eteenpäin, pankkien pääomia pyritään vahvistamaan ”useita reittejä” ja teknologisten innovaatioiden rahoitusta parannetaan.

Kokouksessa asetettiin ensi vuodelle kahdeksan keskeistä painopistettä, jotka myötäilevät uutta viisivuotistavoitetta ja pidemmän aikavälin tavoitteita. Painopisteet ovat innovaatioiden vahvistaminen strategisissa teknologioissa, tuotantoketjujen turvaaminen, kotimaisen kysynnän vahvistaminen mm. parantamalla työllisyyttä, uudistukset ja avautuminen, elintarvikehuollon vahvistaminen, kilpailun lisääminen ja suurkaupunkien asuntoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen mm. lisäämällä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa ja parantamalla vuokralaisten turvaa. Viimeinen painopiste on ilmastopäästöt ja suunnitelmissa on mm. laatia nopealla aikataululla toimintasuunnitelma, miten hiilidioksidipäästöt saadaan laskuun vuoteen 2030 mennessä.


Näytä viikkokatsaus 2020/51