BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/43

Hallituksen ehdotuksen pohjalta presidentti Putin antoi viime viikolla määräyksen palkallisista vapaapäivistä 30.10.−7.11. Suuri osa yrityksistä ja julkinen sektori on tosin muutoinkin kiinni tavanomaisina vapaapäivinä 4.−7.11. Määräyksellä hallintoalueiden johdolle annettiin oikeus asettaa virus- ja hoitotilanteesta riippuen rajoituksia myös ennen em. aikaväliä tai sen jälkeen. Määräys ei rajaa toimialoja muuten kuin siltä osin, että näiden vapaapäivien ajaksi hallituksen ja alueiden johdon tulee määrätä terveydenhoidon ja kulttuurialojen työskentelystä ja julkisten organisaatioiden tulee ylläpitää riittävää toimintaa. Uudemmilla presidentin lisäohjeilla ravitsemus- ja viihdeliikkeet kuitenkin pidetään kiinni klo 23–6 ja etätöihin on määrä siirtää helmikuun loppupuolelle saakka 30 % rokottamattomasta henkilöstöstä sekä rokottamattomat yli 60-vuotiaat työntekijät.

Moskovassa ja Moskovan alueella on päätetty pitää suljettuina 28.10.−7.11. sekä Pietarissa 30.10.−7.11. mm. vähittäiskaupat pl. apteekit sekä muut, joissa välttämättömien tavaroiden myynnin osuus on vähintään 30 %, ravintolat ja kahvilat pl. ulosmyynti ja mm. tarjoilu majoitusliikkeissä yöpyville sekä yritykset lukuisilla palvelualoilla. Pankit eivät ole sulkulistoilla. Julkisia palveluja ei tarjota toimipaikoissa vaan etäpalveluina, mikä ei luonnollisestikaan koske sairaanhoitoa eikä eräitä kulttuurialoja. Koulut ovat kiinni. Ainakin kuudella muulla hallintoalueella rajoituksia otettiin käyttöön jo 25.10. alkaen.

Rajoitusten on arvioitu vähentävän Venäjän koko tämän vuoden BKT:n kasvulukemasta pari prosenttiyksikön kymmenystä. Toisaalta valtiolta on tulossa jonkin verran tukea eniten kärsivillä aloilla toimiville pk-yrityksille, millä korvataan osittain uusien rajoitusten ja juuri näinä aikoina käyttöön tulevien koronatodistusten aiheuttamia tappioita. Tähän kehotti myös presidentin määräys. Hallitus on hyväksynyt suunnitelman näiden alojen pk-yritysten kertatukiaisista, joiden suuruus on kuukauden minimipalkka työntekijää kohti. Tuen saajia arvioidaan olevan noin 3 miljoonaa henkilöä.

Hallitus valmistelee myös noin 30 pankin kanssa koronakevään 2020 mallin mukaista tukipakettia, jolla eniten kärsiville aloille myönnetään valtion takaamia ja korkotuettuja luottoja vain kolmen prosentin korolla, jos luotonsaaja pitää työntekijämääränsä vähintään 90 prosentissa nykytasosta luoton aikana (enintään 1,5 vuotta). Venäjän keskuspankki puolestaan päätti vastikään luottopaketista, jonka puitteissa se antaa pankeille pk-alan erityisyhtiön takaamia luottoja 4,5 prosentin korolla, jotta pankit myöntävät luottoja ko. alojen pk-yrityksille korkeintaan 8,5 prosentin korolla. Myös eräillä alueilla suunnitellaan tukitoimia mm. verohelpotusten muodossa.

Korona on voimistunut Venäjällä. Todettujen tapausten määrä on lisääntynyt nopeasti syyskuun puolivälin jälkeen ja saavuttanut tähänastisen huippunsa (noin 36 000 – 37 000 tapausta päivässä viimeksi kuluneen viikon aikana). Sairaalahoidossa olevien määrä on kaksinkertaistunut kesäkuusta noin 260 000 koronapotilaaseen ja lähes samaan tahtiin on lisätty heille tarkoitettuja hoitopaikkoja, valtaosin muita hoitopaikkoja muuntamalla. Vapaita koronahoitopaikkoja on kymmenisen prosenttia. Päivittäisten koronakuolemien määrä on noussut hyvin suureksi.

Kaksi koronarokotusta on saanut vasta kolmasosa väestöstä ja yhden rokotuksen 36 %. Rokotustahti on kesän jälkipuoliskon laskun jälkeen kylläkin parantunut huomattavasti tämän kuun aikana. Presidentti antoi tällä viikolla hallituksen työstettäväksi suosituksen siitä, että työnantajat antaisivat työntekijöille kaksi palkallista vapaapäivää koronarokotusten ottamisesta.

Venäjän rokotteiden vienti on kasvanut jyrkästi tänä vuonna ja oli arvoltaan yli 300 miljoonaa dollaria tammi-toukokuussa oltuaan vuosina 2018–2020 keskimäärin 60 miljoonaa dollaria vuodessa. Tilauksia raportoidaan olevan noin 700 miljoonalle rokoteannokselle, etenkin Intiasta, Palestiinasta ja Etelä-Amerikasta. Lisäksi Venäjä on tehnyt sopimuksia rokotteidensa valmistamisesta ulkomailla yli kolmen miljardin annoksen verran, varsinkin eteläkorealaisten ja intialaisten sekä myös kiinalaisten valmistajien toimesta.

Venäjällä koronatapausten määrä on lisääntynyt voimakkaasti nousten tähänastiseen huippuunsa

202143_v2.png

Lähteet: Our World in Data ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/42 Näytä viikkokatsaus 2021/44